První mezi českými vysokými školami. MENDELU získala nejvíce prostředků na zahraniční mobilitu

Mendelova univerzita v Brně získala rekordní grant na mimoevropské mobility vysokoškoláků. Na pobyty studentů v zahraničí získala z fondů Evropské unie 892.961 eur (asi 23 mil. Kč), což je zhruba pětina všech peněz rozdělených mezi české vysoké školy. Druhá v pořadí je Univerzita Hradec Králové, která může počítat s částkou necelých 700.000 eur.Finanční prostředky rozděluje příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Dům zahraniční spolupráce.

„Aktuálně získaný objem finančních prostředků nám umožní obsadit v zahraničí ještě více stáží pro ještě více studentů. Zahraniční zkušenost během studia je důležitým faktorem úspěšného absolventa nejen ve vztahu k budoucímu zaměstnavateli, který většinou zahraniční zkušenost velmi oceňují, ale taktéž velmi důležitým faktorem v rozvoji občanské společnosti,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Pobyt v zahraničí podle ní zvyšuje uplatnitelnost absolventů školy v praxi.

Mendelova univerzita v Brně vysílá studenty do zahraničí a mimo Evropu dlouhodobě. V minulosti se například podíleli na značení turistických tras na Filipínách, v Jordánsku s místními odborníky spolupracují na rozvoji turismu, aktivity mají i na jiných místech Asie nebo Afriky.

Řada chystaných projektů má mezioborový záběr napříč fakultami a přesahuje i do komerční a neziskové sféry. „V dnešní době je propojení tradičních oborů jako je lesnictví a zemědělství s ekonomikou a plánováním regionálního rozvoje nutností při hledání řešení na výzvy jako je klimatická změna. Zaměření MENDELU a počet jejích fakult je v tomto směru jasnou devízou,“ doplnila Nerudová.

Aktuální grant ve výši 892.961 eur je na kooperaci s partnery ze 13 zemí. „Jako naprosto unikátní považujeme, že počet požadovaných zemí byl jen o 2 větší. Univerzita podala žádost na 15 zemí, to znamená, že dosáhla díky kvalitě žádosti takřka 90% úspěšnosti,“ uvedla Michaela Menšíková z Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU.

Například projekt v Kambodži má vést k boji s ilegální těžbou dřeva.

Na přípravě projektů spolupracovali akademici a administrativní pracovníci ze všech 5 fakult. V řadě zemí jde o společné mezioborové projekty. „Neuvěřitelně dobře si vedli akademici Lesnické a dřevařské fakulty, kteří vedli přípravu řady mezifakultních projektů a dosáhli 54% procent národního rozpočtu v oblasti Asie svými projekty v Kambodži, Thajsku a na Filipínách. Projekt v Kambodži má například vést k boji s ilegální těžbou dřeva,“ uvedla Menšíková.

MENDELU získala skoro polovinu národního rozpočtu pro spolupráci s partnery v Jihoafrické republice. Studenti a akademici se budou zabývat také rozsáhlým projektem v oblasti vinařství s  Cape Peninsula University of Technology v Jihoafrické republice. Obě výzkumné instituce v minulých letech vytvořily takzvanou Vinařskou platformu. Jejím cílem je na základě prohloubení znalostí příčin, důsledků a rizik změn podnikatelského prostředí vytvořit aplikovaný výzkum v daném oboru pro vybrané regiony.

Redakčně upravená tisková zpráva Mendelovy univerzity Brno

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme