První rok zákona o prověřování zahraničních investic. MPO řešilo 12 případů a 389 notifikací

Na začátku května uplynul rok fungování českého mechanismu (screeningu) na prověřování zahraničních investic.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní zveřejnilo Výroční zprávu o prověřování zahraničních investic v České republice za období 1. 5. 2021 až 30. 4. 2022.

Ilustrační fotografie

Prověřování zahraničních investic má zamezit vstupu rizikového investora do české firmy, která je strategicky důležitá z hlediska bezpečnosti ČR či vnitřního nebo veřejného pořádku. Tento mechanismus zabraňuje například tomu, aby rizikový aktér získal kontrolu nad významným prvkem kritické infrastruktury, nebo přístup k citlivým technologiím a informacím. Zákon je zaměřen na investory ze třetích zemí (tedy mimo EU), ale zároveň umožnuje prověřit i ty investice, které na první pohled vykonává evropský investor, jenž je však ovládán mimoevropským majitelem.

„Po ročním fungování mechanismu můžeme konstatovat, že jeho uvedení do praxe proběhlo hladce a Česká republika se stala v oblasti prověřování zahraničních investic aktivním a rovnocenným partnerem dalších členských států EU, ve kterých již mechanismy tvoří etablovanou součást bezpečného investičního prostředí,“ říká ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací Ota Šimák.

Vzhledem ke covidu a válce na Ukrajině jde do ČR a EU méně zahraničních investic ze třetích zemí než dříve.

Za první rok MPO řešilo 12 případů, osm z nich bylo schváleno. Ve dvou případech investor své záměry přehodnotil a investici zrušil. Zatím nedošlo k žádnému zákazu. K 30. 4. 2022 ještě nebyly dva případy ukončeny.

MPO se zároveň zabývalo 389 notifikacemi investic realizovaných v jiných členských státech, které obdrželo od partnerů z členských států EU.

Nejvíce případů tvořily investice z USA (celkem 5), Čína a Rusko byly zastoupeny jednou. Detailní informace o konkrétních případech nelze s ohledem na zákon sdělovat.

Celou výroční zprávu najdete na webu MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Podpora investic
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme