První stopa českého pivovarnictví v Zambii

V Lusace byl zahájen provoz minipivovaru, dodaného českou firmou TECHNOEXPORT. Jedná se o jedno ze dvou prvních zařízení svého druhu v Zambii a současně historicky první dodávku investičního celku z ČR do Zambie. Úspěšný projekt může být dobrou referencí pro posílení renomé českého pivovarnictví v Zambii. 

Světově proslulé české pivovarnictví je prozatím v Zambii jen málo známé. České pivo se sem nedováží, trh zásobuje především jeden zambijský výrobce pod značkou Mosi (místní pojmenování Viktoriiných vodopádů) a velké mezinárodní značky vyráběné licenčně v Jihoafrické republice.  Prosadit se na místním trhu je pro české výrobce složité vzhledem ke zdlouhavé a komplikované dopravě do Zambie a nutně vyšším nákladům a tudíž prodejní ceně. 

Cena je přitom při výběru zboží pro převážnou většinu místních zákazníků rozhodujícím faktorem. Spotřeba alkoholu na osobu v Zambii je nicméně podle mezinárodních srovnání nejvyšší v regionu jižní Afriky a pivo je velmi oblíbené. Současně zejména v Lusace a dalších velkých městech část klientely disponuje značnou kupní silou a ráda si připlatí za exkluzivnější produkty. 

Česká firma TECHNOEXPORT a.s., zabývající se vývozem širokého spektra průmyslových celků, se rozhodla pokusit se najít mezery a příležitosti na trhu v Zambii. V letech 2018 a 2019 se společně s dalšími českými společnostmi zúčastnila největšího zambijského zemědělského veletrhu Agritech Expo ve městě Chisamba, kde byla účast českých firem podpořena v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s  Ministerstvem zemědělství ČR. Zde se jí podařilo,  za zprostředkování Velvyslanectví ČR v Lusace, domluvit kontrakt na dodávku  minipivovaru do právě budovaného hotelu Bonanza Resort, který patří do sítě Protea Hotels ze skupiny Mariott.

Výrobu a dopravu zařízení do Zambie zkomplikovala pandemie covidu-19, nicméně v březnu 2021 technici firmy TECHNOEXPORT dokončili instalaci minipivovaru v hotelu a vzápětí byl zahájen jeho provoz. V zařízení je možné uvařit až dvě dávky po 500 litrech piva denně, výrobní kapacita je prozatím omezena čtyřmi tisícilitrovými ležáckými tanky, ovšem je možné ji do budoucna rozšířit.

Společně s pivovarem dodala firma TECHNOEXPORT také pět tun sladu a na zahájení produkce dohlédl český sládek, který současně zaučil kolegu z Jihoafrické republiky, který bude dále funkci sládka vykonávat. Minipivovar produkuje tři druhy piva, z toho jedno  plzeňského typu, což je v Zambii unikátní.  Pivo je plněno do sudů (kegů) a bude distribuováno jako točené pivo v hotelových restauracích.

Úspěšně realizovaná zakázka firmy TECHNOXEPORT je historicky první dodávkou investičního celku z České republiky do Zambie a dokazuje, že i v této oblasti se mohou české firmy uplatnit, navzdory doposud nízkému povědomí o nich, geografické vzdálenosti a zdlouhavější a náročnější dopravě. Současně se ukázalo, že podpora ekonomické diplomacie poskytovaná českou vládou má obzvláště na vzdálenějších a obtížnějších trzích smysl.

Čeští výrobci sotva budou schopni cenově konkurovat zejména jihoafrickým a asijským dovozcům, mohou však mezinárodní konkurenci předstihnout kvalitou, inovativností a schopností pružně reagovat na potřeby místních odběratelů, zejména pokud jde o zakázky relativně menšího rozsahu.

Lze doufat, že dodaný minipivovar bude dobrou referencí pro české výrobce v tomto sektoru a že se v Zambii najdou další kupci, ochotní do podobného zařízení zainvestovat, případně že se zvýší zájem o české pivo jako takové. Firma TECHNOEXPORT v Zambii v současnosti jedná také o dodávce pálenice  pro místního farmáře pro zpracování místního ovoce. „Uzavření a realizace celého obchodu si z naší strany vyžádaly dost času, notnou dávku trpělivosti a nutnost opakovaně do Lusaky cestovat.

Koronavirová epidemie realizaci transakce dále zkomplikovala,“ říká Pavel Šumanský, manažer rozvoje obchodu společnosti TECHNOEXPORT. „Vložené úsilí se však vyplatilo a věříme, že úspěšný projekt nám otevře dveře pro další zakázky v regionu jižní Afriky. Není to jednoduché teritorium, ale lze zde udělat obchod k oboustranné spokojenosti.“

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme