První výzva k čerpání dotací z projektu IPARD 3 proběhne v Srbsku na jaře 2023

Ministerstvo zemědělství, vodního a lesního hospodářství Srbska uvedlo, že na jaře 2023 očekává vypsání první výzvy k čerpání dotací z programu IPARD 3.

Podle informací portálu “e-Kapija“ se první výzva bude týkat podpory investic do vybavení zemědělských podniků (nákup mechanizace, zařízení, výstavbu farem, fóliovníků, zakládání vinohradů a ovocných sadů).

Ilustrační fotografie

Další výzva se vztahuje na zpracování zemědělské produkce a bude vypsána během léta 2023. Na podzim se pak očekává vypsání výzvy k čerpání dotací na podporu investic do agroturistiky.

IPARD fond v rámci svého programového období (2021–2027) je určen k podpoře investic do srbského zemědělství a rurálního rozvoje. V rozpočtu EU je na tento fond vyčleněno 288 milionů EUR a v národním rozpočtu Srbska 90 milionů EUR. Společně s účastnickým vkladem uživatelů by mělo být v následujících letech do srbského zemědělství investováno kolem 589 milionů EUR.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Ve fondu IPARD 3, jehož struktura byla schválena na jaře letošního roku, jsou celkem čtyři opatření. Kromě již zmíněných tří se poslední opatření vztahuje na technickou pomoc IPARD struktur. Doposud bylo v rámci programů IPARD 1 a IPARD 2 podáno v Srbsku 3 178 žádostí a schváleno 1 144 projektů v celkové hodnotě 105 milionů EUR. Z rozpočtu EU bylo na účty srbských uživatelů doposud vyplaceno 33,1 milionu EUR na 631 projektů. Další schválení čerpání se očekává do konce tohoto roku.

Oproti podmínkám čerpání dotací pro projekty IPARD 1 a IPARD 2 jsou pro projekty IPARD 3 upraveny podmínky u Opatření 1 (Podpora investic do vybavení zemědělských podniků). Místo původních 5 000 EUR je nyní minimální podpora na projekt stanovena na 20 000 EUR a do podpory byl nově zahrnut i chov ryb.

Zároveň se změnila kritéria na nákup traktorů – pro čerpání podpory je nyní nutná podmínka vlastnictví či pronájmu minimálně 50 ha obdělávané půdy. V rámci Opatření 1 je také nově zahrnuta podpora investic do zpracování krůtího a husího masa. Maximální hodnota podpory je pak stanovena na 1 milion EUR.

Dotace budou přidělovány v následující struktuře:

  • 60 % uznatelných nákladů,
  • 65 % uznatelných nákladů, pokud se jedná o objekt v horské oblasti,
  • 70 % uznatelných nákladů, pokud se jedná o projekt mladého zemědělce a výrobce certifikovaných organických výrobků,
  • dodatečných 10 % na investice spojené s řízením odpadového hospodářství a s obnovitelnými zdroji energie,
  • dodatečných 10 % pro „společnou investici“.

Některé české společnosti měly již v minulosti možnost v rámci čerpání těchto prostředků dodávat své výrobky a technologie do Srbska a v následujících letech tato možnost bude pokračovat.

Protože je nově do dotací zařazen i chov ryb, mohly by se kromě tradičních dodávek traktorů, zemědělských strojů a technologií farem prosadit také technologie českých společností pro intenzivní chov ryb pomocí RAS systémů nebo aquaponické systémy.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme