První výzvy z programu Kreativní Evropa spuštěny

Evropská komise spustila dvě nová opatření na podporu kulturního a kreativního průmyslu v EU, která jsou součástí program Kreativní Evropa na období 2021-2027.

Jedná se o první dvě výzvy, které podpoří profesionály a umělce působící v oblasti kultury zejména prostřednictvím podpory přeshraniční spolupráce. Celkový rozpočet programu je 2,4 mld. euro, což je o 63 % více, než v minulém programovacím období 2014-2020. Rozpočet na tento rok je 300 milionů euro. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme