Q Designers přicházejí s řešením nedostatečných kapacit předškolního vzdělávání

Založili neziskovou organizaci 100 dětských skupin, která chce do roka a do dne vytvořit 100 zcela nových funkčních dětských skupin až pro 3 600 českých a ukrajinských dětí. 

Ambicí studia Q Designers je vytvořit funkční systém, který bude dlouhodobě pomáhat k rychlejšímu vytváření dětských skupin a zvyšování kapacit předškolních zařízení.

Foto: stoskupin.cz

Za loňský rok mateřské školy odmítly až čtvrtinu žádostí o místo ve školce, což je o 2 % více než rok předtím. V absolutních číslech to, dle výroční zprávy České školní inspekce z roku 2021, bylo přes 40 tisíc dětí. Systémový problém nyní ještě více podtrhuje fakt, že kvůli válce na Ukrajině se do Česka přistěhovalo asi 30 tisíc dětí v předškolním věku.

Skupina mladých inovačních designérů ze studia Q Designers se proto pustila do projektu, který nabídne pomocnou ruku v řešení kapacit předškolního vzdělávání. Založila neziskovou organizaci 100 dětských skupin, která do roka a do dne vytvoří 100 zcela nových funkčních dětských skupin až pro 3 600 českých a ukrajinských dětí. 

Ambicí studia Q Designers je vytvořit funkční systém, který bude dlouhodobě pomáhat k rychlejšímu vytváření dětských skupin a zvyšování kapacit předškolních zařízení. A to je záměr, kterého chce Q Designers přes neziskovou organizaci dosáhnout. Díky této iniciativě vzniknou zároveň stovky nových pracovních míst.

„Když nastala válka na Ukrajině, udělali jsme ve studiu výzkum dlouhodobých dopadů uprchlické krize a rozhodli jsme se soustředit na jeden konkrétní problém: chybějící místa ve školkách. Skvělým řešením jsou dětské skupiny, jen jich vzniká málo. Proto jsme založili neziskovku, jejímž posláním je rozjet 100 dětských skupin po celém Česku a postarat se tak o 3 600 dětí předškolního věku. Navíc díky tomu vytvoří 300–500 nových pracovních míst a dá rodičům příležitost najít si práci,” představuje projekt Jindřich Fialka, CEO Q Designers a zakladatel neziskové organizace 100 dětských skupin.  

Dětská skupina jako nezisková franšíza

Nezisková organizace 100 dětských skupin zjednodušuje celý proces vzniku dětských skupin tak, aby mohly rychle vznikat po celé republice. „Fungujeme vlastně jako franšíza. Na tzv. centrální úrovní, v rámci neziskovky, se řeší zakládání nových skupin, školení personálu, administrativa, financování, lokální spolupráce, účetnictví atp. Sleduje také kvalitu péče. Jednotlivé skupiny ale fungují samostatně. Mají vlastní provoz i podmínky fungování, ale zároveň dostávají kompletní podporu od centrálního týmu neziskovky,” vysvětluje Jindřich Fialka. Významným pozitivem skupin je také integrace ukrajinských dětí, které mohou po splnění podmínek skupiny navštěvovat.

Projekt Sto dětských skupin již dnes podpořily Nadace Terezy Maxové a IKEA. Ta přispěje finančním darem formou dárkových karet, které pokryjí potřebu na vybavení. .„Projekt Sto skupin nás zaujal, jelikož jde o systémové řešení, které pomůže nejen ukrajinským, ale i českým dětem. Plně tak podporuje náš strategický přístup v humanitární pomoci. Vzhledem k tomu, že 90 % přicházejících Ukrajinců jsou ženy s dětmi, nedostatek kapacit ve školách a školkách se stal primární bariérou v zaměstnávání. I proto věříme, že nastavení projektu pomůže s integrací a se zjednodušením přístupu k práci. Spolupráce počítá s dodáním zhruba 19 tisíc výrobků,” říká o zapojení do projektu Barbora Geršlová, hlavní koordinátorka humanitární pomoci a manažerka pro udržitelnost z IKEA Česko, Maďarsko a Slovensko.

Důvodem nedostatku nových dětských skupin jsou peníze i administrativa, ačkoli je poptávka po místech v předškolních zařízeních obrovská. „Nadace Terezy Maxové dětem je ráda součástí inovativních, ambiciózních projektů, která mají konkrétní dopad a hluboký smysl. Moc nás těší, že jsme také u toho, když se zakládá Sto dětských skupin, protože věříme v integraci, podporu vzdělání a dlouhodobou vizi, která v tom nejlepším slova smyslu mění životy lidí,“ komentuje motivaci zapojit se do iniciativy Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Dostupnost pro všechny rodiče

Motivaci rozjet iniciativu 100 dětských skupin ještě umocňuje fakt, že mezi roky 2020 a 2021 vzniklo v ČR pouze 13 nových dětských skupin. Důvodem mohou být částečně finance. Ty chce nezisková organizace v prvních letech vyřešit pomocí dotací a soukromých dárců s cílem minimální finanční spoluúčasti rodičů.

„Skupiny mají být pro rodiče finančně dostupné. V první fázi je pro nás klíčové najít vhodné partnery a zkombinovat to s dotacemi od státu, abychom udrželi nízkou vstupní bariéru pro všechny,” uvádí Fialka. Výše tzv. „školkovného” přitom hraje pro mnoho rodin klíčovou roli. Ceny soukromých školek v některých regionech šplhají až na 10 tisíc korun měsíčně za dítě. „Do pěti let nastavíme provoz dětských skupin tak, aby byly nezávislé na dotacích, a do deseti let posuneme kvalitu předškolního vzdělávání v Česku,” doplňuje zakladatel projektu.

Navazujícím cílem organizace 100 dětských skupin je nabídnout koncept dětských skupin také firmám. Ty tím mohou vyřešit jak podporu vzniku nových zařízení předškolního věku, tak je nabídnout svým zaměstnancům jako benefit.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme