Rada a Evropský parlament se dohodly na návrhu o minimálních mzdách v EU

Představitelé Rady a Evropského parlamentu se 6. června dohodly na nových pravidlech týkající se minimální mzdy v EU.

Tento návrh směrnice má za cíl podpořit přiměřenost minimálních mezd, dosažení důstojných pracovních a životních podmínek evropských zaměstnanců a podpořit kolektivní vyjednávání o stanovení mezd. Zároveň zvyšuje účinný přístup k ochraně minimální mzdy pro pracovníky, kteří mají nárok na minimální mzdu podle vnitrostátních právních předpisů (např. zákon stanovující minimální mzdy nebo kolektivní smlouva).

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme