Rada finálně schválila evropský klimatický zákon

Rada na svém dnešním jednání finálně přijala evropský klimatický zákon, který stanovuje klimatickou neutralitu do roku 2050 jako závazný cíl.

Navázala tak na dohodu s Parlamentem z 21. dubna, kterou Parlament schválil na svém plenárním zasedání 24. června a uzavřela tak celý legislativní proces. Kromě klimatické neutrality do roku 2050 si EU stanovila cíl v podobě negativních emisí po tomto roce.

Zákon stanovuje i průběžný cíl do roku 2030, a to snížení emisí o 55 % oproti roku 1990, navíc Komise navrhne další průběžný cíl pro rok 2040. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme