Rada finálně schválila program InvestEU

Členské státy schválily na dnešním zasedání Rady program InvestEU, jehož cílem je podpořit strategické, udržitelné a inovativní investice.

Rozpočet programu je 26,2 mld. euro, které budou využity na záruky, přičemž se očekává, že by InvestEU měl celkově mobilizovat více než 370 mld. euro investic v letech 2021-2027.

Investice půjdou do čtyř prioritních oblastí, jimiž jsou udržitelná infrastruktura (38 %), výzkum, inovace a digitalizace (25 %), malé a střední podniky (26 %) a sociální investice a dovednosti (11 %). Nařízení by mělo vstoupit v platnost během dubna. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme