Rada kraje schválila přípravu žádosti o dotaci na vznik Karlovarského inovačního centra

Karlovarský kraj prochází prostupnou transformací. Kromě odklonu od těžby uhlí a přechodu ke klimaticky šetrnějším zdrojům energie se proměna regionu týká také podpory rozvoje podnikání, vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací.

Zásadním je pak strategický projekt „Karlovarské inovační centrum“ (KIC) pro vzájemné sdílení know-how a znalostí. Krajští radní během svého zasedání schválili přípravu žádosti o dotaci na jeho realizaci prostřednictvím výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace. Návrh ještě musí projít krajským zastupitelstvem.

Vizualizace Karlovarského inovačního centra | Karlovarský kraj

„Nyní čekáme na zářijové zasedání krajského zastupitelstva, na kterém bude návrh projednán. V případě, že bude schválen, podáme žádost do příslušné výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace. Očekáváme, že během příštího roku budeme úspěšní a poté může začít samotná realizace projektu, s tím, že už máme hotovou kompletní projektovou dokumentaci. Vzhledem k rozsahu objektu, který zahrnuje tři budovy, počítáme s výstavbou přibližně na dva roky. První firmy by pak v centru mohly začít fungovat začátkem roku 2027,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení Patrik Pizinger.

Celkové náklady jsou vyčísleny na 635 milionů korun včetně DPH, z toho 65 % celkových nákladů, tedy 412,54 milionů korun, pokryje právě dotace z Evropského fondu pro spravedlivou transformaci. Zbytek uhradí kraj ze svého rozpočtu.

Záměrem projektu je vybudovat zcela jedinečnou infrastrukturu s cílem zvýšit vývojové a inovační aktivity mezi podnikateli, veřejným sektorem a výzkumnými pracovišti v Karlovarském kraji. Komplex budov se stane základním místem pro kreativně smýšlející osoby, start-upy a designéry, kteří se zde mohou společně setkávat a diskutovat své nápady. Zájemci se budou moci zapojit do inkubačních či akceleračních programů nebo si pronajmout kancelář či zasedací místnost.

Vizualizace Karlovarského inovačního centra | Karlovarský kraj

„V inovačním centru budou působit také vysoké školy, se kterými budou moci firmy konzultovat vývoj svých produktů a technologií. Kromě podpory malých a středních podniků vytváříme zázemí i pro začínající podnikatele, jimž nabídneme odborné poradenství související se zahájením jejich byznysu,“ doplnil radní Patrik Pizinger.

Vedle soukromých subjektů bude areál sloužit také jako zázemí pro Kreativní agenturu 4K a Institut lázeňství a balneologie v.v.i. Své sídlo zde bude mít Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o., která bude zároveň i provozovatelem centra.

Redakčně upravená tisková zpráva Karlovarského kraje

Doporučujeme