Rada podpořila strategii pro přizpůsobení se změně klimatu

Rada přijala na svém dnešním zasedání závěry podporující novou strategii EU zaměřenou na přizpůsobení se změně klimatu do roku 2050, které poslouží Komisi jako politické pokyny pro provádění této strategie.

Rada zdůrazňuje nutnost zaměřit se na lepší získávání a sdílení dat, která pomohou zvýšit znalosti o změně klimatu, jejích dopadech a možnostech přizpůsobení. Kromě toho Rada souhlasí s implementací problematiky klimatu do makrofiskálních politik, vyčleněním alespoň 30 % z víceletého finančního rámce 2021-2027 a alespoň 37 % výdajů z nástroje pro oživení a odolnost na opatření v oblasti klimatu. V souladu se závazky Pařížské klimatické dohody souhlasí Rada s posílením mezinárodního úsilí v této oblasti. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme