Rada potvrdila dohodu ohledně Horizontu Evropa

Rada schválila na svém dnešním zasedání svou pozici k nařízení ohledně programu Horizont Evropa, hlavního výzkumného a inovačního programu EU na období 2021-2027. 

Členské státy potvrdily dohodu s Evropským parlamentem z prosince 2020, která stanovuje, že na program bude vyčleněno 95,5 mld. euro.

Nařízení stanovuje strukturu a cíle programu, rozpočet, způsoby financování a jejich pravidla. Zároveň platí, že alespoň 35 % rozpočtu půjde na projekty, které přispějí k plnění klimatických cílů EU. Mezi další novinky programu patří klastrový přístup k řešení společenských výzev, přístup orientovaný na mise, založení Evropské rady pro inovace a především zjednodušená pravidla, větší právní jistota a menší administrativní zátěž pro příjemce a správce programů.

Dohodu by měl finálně potvrdit Evropský parlament na svém dubnovém zasedání. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme