Rada předložila svůj postoj k důležitým legislativním návrhům v balíčku Fit for 55

Rada 29. června přijala obecné přístupy k legislativním návrhům v balíčku „Fit for 55“. Jedná se mimo jiné o  obchodování s emisemi (EU ETS), vytvoření sociálního klimatického fondu (SCF) a oblast nových výkonnostních norem emisí CO2 pro osobní a dodávkové automobily.

Rada se např. dohodla i na zachování celkové ambice 61% snížení emisí do roku 2030 v odvětvích, na něž se vztahuje EU ETS, na jednorázovém snížením celkového emisního stropu o 117 milionů povolenek („re-basing“), na zvýšení roční míry snížení emisního stropu o 4,2 % ročně („lineární redukční faktor“) a na zachování navýšení objemu modernizačního fondu a posílení některých ustanovení Inovačního fondu.

Schválila také návrh na postupné ukončení bezplatných povolenek pro odvětví, jichž se CBAM týká, a to v průběhu desetiletého období mezi lety 2026 a 2035.

Rada se dále dohodla se i na zřízení Sociálního klimatického fondu na podporu zranitelných domácností, mikropodniků a uživatelů dopravy s cílem podpořit vytvoření systému obchodování s emisemi pro odvětví budov a silniční dopravy. Tento fond bude součástí rozpočtu EU a bude financován z vnějších účelově vázaných příjmů až do maximální výše 59 miliard EUR a byl by zřízen na období 2027-2032.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme