Rada přijala pozici k ePrivacy

Rada na svém aktuálním zasedání přijala pozici pro vyjednávání nových pravidel v oblasti ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací (e-soukromí). Ta stanovují, v jakých případech mohou poskytovatelé služeb zpracovávat data z elektronické komunikace a kdy mohou mít přístup k datům uloženým na zařízení uživatele.

Nové nařízení by se podle Rady mělo vztahovat na obsah elektronické komunikace, který je přenášen prostřednictvím veřejně dostupných služeb a sítí, včetně metadat souvisejících s touto komunikací. Pravidla by se měla vztahovat také na komunikaci mezi stroji, což podle Rady zvýší důvěru a napomůže rozvoji internetu věcí. Hlavním principem však je, že data z elektronických komunikací jsou důvěrná.

Nová pravidla se budou vztahovat na všechny koncové uživatele, kteří jsou v EU. Portugalské předsednictví nyní zahájí jednání s Evropským parlamentem ohledně finální podoby textu nařízení.

• Teritorium: Evropa | Zahraničí
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme