Rada přijala pozici ke směrnici o minimální mzdě

Rada přijala na svém dnešním zasedání obecný přístup k návrhu, který se zaměřuje na stanovení pravidel pro tvorbu minimálních mezd v rámci EU.

Návrh stanovuje rámec, díky kterému by se měla zvýšit ochrana pracovníků a vytvořit se podmínky pro vytváření minimálních mezd zajiš´tujících adekvátní životní podmínky. Kromě toho návrh podporuje rozšíření principu kolektivního vyjednávání, jelikož země, kde je tento způsob stanovování minimálních mezd rozšířený, mají obecně vyšší úrovně mezd. U zemí, kde kolektivní vyjednávání pokrývá méně než 70 % mezd, by proto měly být vytvořeny akční plány na podporu tohoto způsobu stanovování mezd.

O finální podobě návrhu bude jednat Rada s Parlamentem.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme