Rada přijala svou pozici ohledně subvencí narušujících vnitřní trh

Rada přijala pozici k návrhu nařízení k zahraničním subvencím narušujícím vnitřní trh.

Cílem nařízení je vytvořit rámec, který zabrání firmám ze třetích zemí působícím na vnitřním trhu získat neoprávněnou výhodu oproti evropským firmám v rámci veřejných zakázek či v kontextu velkých koncentrací.

Komise bude využívat nástroj, který v případě zjištění subvence narušující hospodářskou soutěž porovná pozitivní a negativní efekty této subvence. Návrh také umožní členským státům upozornit na podezřelé subvence. Komise navrhuje, aby se sledovaly fúze přesahující hodnotu 600 milionů euro a veřejné zakázky nad 300 milionů euro.

Svou pozici k návrhu musí nyní schválit Evropský parlament, následně začnou vyjednávání mezi ním a Radou o finální podobě textu.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme