Rada přijala závěry ohledně veřejných zakázek

Rada na svém včerejším jednání přijala závěry týkající se toho, jak účinné zadávání veřejných zakázek může pomoci urychlit obnovu ekonomiky.

Podle Rady by se měly úřady zodpovědné za veřejné zakázky na evropské, národní i regionální úrovni snažit zvýšit účinnost zadávání zakázek a podpořit investice do ekonomiky.

Zároveň Rada vyzvala Komisi a členské státy, aby využily veřejné zakázky jako strategický nástroj pro udržitelný růst a zaměřily se na možnosti, jak snížit administrativní zátěž a náklady související se zadáváním veřejných zakázek. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme