Rada přijala závěry týkající se strategického partnerství EU – Země Perského zálivu

Rada 20. června schválila závěry o strategickém partnerství mezi EU a zeměmi Perského zálivu, jehož cílem je posílit strategickou spolupráci především v oblastech, jako jsou změna klimatu, ekologická transformace a energetická bezpečnost.

K zajištění účinného, účelného a rychlého provedení tohoto strategického partnerství, využije Rada všechny své nástroje a prostředky, včetně Zelené dohody, strategie vnější energetické angažovanosti a strategie Global Gateway.

• Teritorium: Asie | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme