Rada pro výzkum, vývoj a inovace volila členy TA ČR a projednávala návrh rozpočtu na vědu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v pátek 21. září 2018 sešla na svém 338. zasedání. Hlavními tématy byly volby členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR), návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj a dále výstupy hodnocení podle nové Metodiky 2017+.Rada kvitovala, že vláda schválila návrh výdajů na výzkum a vývoj na rok 2019, a to ve výši 35,9 mld Kč. Oproti roku 2017 se jedná o nárůst 5 mld. korun. „Jsme rádi, že vláda plní svůj slib, že věda a výzkum budou její prioritou a že byl přijat rozpočet připravený Radou. Současně jsme zahájili nový režim schvalování a hodnocení institucionální i účelové podpory založený na kvalitě výzkumu, nikoliv pouze na jeho kvantitě. Rozbíhá se nová metodika hodnocení podpory výzkumných organizací a rozbíháme důslednější systém posuzování nových programů resortů nebo například Technologické agentury ČR. Nově se soustřeďujeme i na hlídání tzv. nespotřebovaných výdajů. Pokud uvidíme, že dlouhodobě u některého z poskytovatelů rostou, projeví se to při vyjednávání dalšího rozpočtového rámce,“ řekl místopředseda RVVI Karel Havlíček.

Radní tajnou volbou navrhli a doporučili vládě jmenovat celkem 9 ze stávajících 12 členů výzkumné rady TA ČR pro další funkční období, včetně jejího předsedy. Členy výzkumné rady byli navrženi prof. Martin Fusek, prof. Vladimír Mařík, prof. Petr Zuna, doc. Tomáš Apeltauer, Ing. Martin Frélich, Mgr. Miroslav Havránek, doc. Ján Džugan, prof. Miroslav Václavík a Ing. Jan Kleindienst. Na pozici předsedy výzkumné rady byl navržen prof. Martin Fusek.

Důležitým cílem doplňujících voleb byla snaha o rovnoměrné zastoupení představitelů akademické, podnikatelské sféry a resortů. „Funkce Technologické agentury je přizpůsobována současným potřebám aplikovaného výzkumu, a proto je důležité, aby orgán odpovědný za koncepci agentury zahrnoval pohled ze všech možných stran. Nové složení výzkumné rady takovému zadání odpovídá,“ uvedl 1. místopředseda RVVI Petr Dvořák.

V dalším z bodů jednání se Rada opětovně zabývala klíčovým tématem Implementace Metodiky 2017+. Rada schválila materiál Bibliometrická analýza 2018 a zabývala se také dílčími výsledky Hodnocení za rok 2017. Oborové bibliometrické zprávy (z dat za jeden rok) prokázaly, že ve většině oborů výzkumu je Česká republika minimálně na úrovni světového standardu a máme několik oborů, které standard výrazně převyšují. Členové Rady se dále seznámili s materiálem Hodnocení vysokých škol podle Metodiky 2017+ v Modulech M3, M4 a M5, který bude projednán  se zástupci vysokých škol a poté předložen vládě.

Ke konci letošního roku Rada plánuje uspořádat tři Konference Implementace Metodiky 2017+, a to v Plzni, Ostravě a Praze. Konference navazují na sérii setkání v prvním pololetí a slouží k debatě s odbornou veřejností.

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme