Rada schválila dočasné výjimky z pravidel pro dopravce

Rada na svém zasedání schválila dočasné výjimky v oblasti dopravy, které by měly pomoci firmám lépe se vypořádat se současnou krizí. Konkrétně se jedná o možnost prodloužit platnost určitých certifikátů a licencí pro silniční, železniční a říční dopravce, a dále o uvolnění pravidel týkajících se poplatků pro lodě za využívání přístavní infrastruktury.

Opatření týkající se certifikátů a licencí se bude vztahovat na dopravce, jednotlivce i na národní úřady, jež nemohli kvůli současné krizi splnit své administrativní povinnosti. Obě opatření vstoupí v platnost jeden den po zveřejnění v Úředním věstníku EU, což by se mělo stát během příštího týdne. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme