Rada schválila program na podporu vnitřního trhu

Rada na svém aktuálním jednání finálně podpořila vytvoření nového programu pro zlepšení fungování vnitřního trhu, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost evropských podniků, zejména malých a středních, a zvýšit ochranu spotřebitelů.

Mezi hlavní priority programu patří zlepšení fungování vnitřního trhu, posílení konkurenceschopnosti evropských firem, podpora vytváření vysoce kvalitních evropských standardů, zvýšení ochrany spotřebitelů, posílení zdraví lidí, zvířat a rostlin, a podpora kvalitních a včasných statistik. Kromě toho se program zaměří na větší dozor nad trhem. Jeho rozpočet činí 4,2 mld. euro na období 2021-2027. 

• Teritorium: Evropa | Zahraničí

Doporučujeme