Rada schválila revizi nařízení o transevropských energetických sítích TEN-E

Rada přijala na svém aktuálním zasedání svou pozici k revizi nařízení o transevropských energetických sítích pro energetiku (TEN-E), jehož cílem je modernizovat, dekarbonizovat, více propojit energetickou infrastrukturu napříč EU a zvýšit bezpečnost dodávek energií.

Nová pravidla mimo jiné podpoří investice do projektů energetické infrastruktury zjednodušením schvalovacích procesů. Kromě toho je cílem nařízení využívání energie z obnovitelných zdrojů. Schválení ze strany Rady je posledních krokem v rámci legislativního procesu. Tento krok navazuje na dohodu s Evropským parlamentem dosaženou v prosinci loňského roku.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme