Rada se dohodla s Parlamentem na revizi směrnice o eurovinětě

Zástupci Evropského parlamentu a Rady dnes dosáhli politické dohody týkající se revize pravidel pro výběr silničních poplatků (tzv. směrnice o eurovinětě).

Zástupci institucí se dohodli, že časové viněty se u těžkých nákladních vozů postupně zruší, a to do 8 let od vstupu směrnice v platnost. U členských států, které používají společný systém vinět, se tato lhůta prodlouží o další dva roky. Z pravidel budou moci být uplatňované výjimky, například pokud se bude jednat o oblasti s nízkou hustotou obyvatel nebo pokud se viněta uplatňuje pouze na krátký úsek silnic.

Členské státy také budou moci zavést kombinovaný systém poplatků pro těžká vozidla, který by obsahoval jak prvky systému založeného na vzdálenosti, tak na čase. Kromě toho se vyjednavači dohodli, že bude vytvořen nový celounijní nástroj poplatků pro těžká vozidla založený na emisích oxidu uhličitého.

Dohodu musí ještě formálně potvrdit Rada a Evropský parlament. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme