Rada souhlasí s využitím financí ze strukturálních fondů na boj proti dopadům koronaviru

Velvyslanci členských států EU na dnešním zasedání Rady schválili svou pozici ohledně balíčku pomoci souvisejícího se šířením koronaviru, ve které podporují využití většího množství finančních prostředků ze strukturálních fondů na podporu národních ekonomik.

Nová opatření dávají členským státům více flexibility ohledně toho, jak budou moci tyto prostředky využít a umožní převody prostředků mezi různými fondy. Kromě toho bude finanční pomoc z fondů putovat i do regionů, které za běžných podmínek nemohou prostředky ze strukturálních fondů čerpat. U programů zaměřených na snížení dopadu koronaviru navíc budou mezi 1. červencem 2020 a 30. červnem 2021 členské státy moct žádat až o 100% financování z rozpočtu EU. Návrh musí ještě finálně potvrdit Evropský parlament.  

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme