Radnice Madridu nabízí podporu zahraničním podnikatelům

Od roku 2018 je pro zahraniční a tedy i české podnikatele k dispozici kancelář Madrid Investment Attraction pod záštitou madridské radnice, která se snaží podpořit nově příchozí zahraniční investory a usnadnit jim vstup na místní trh.Madrid Investment Attraction nabízí řadu služeb, například poradenství nebo přechodné pracovní zázemí, které by měly zahraničním subjektům pomoci při počátečním budování či následném posilování pozice na madridském trhu.

Radnice města Madrid představila minulý rok v rámci své vize zajištění rovných příležitostí a podmínek na trhu projekt MIA, který si klade za cíl podpořit zahraniční podnikatele v Madridu, což zahrnuje i potenciální zájemce z řad českých investorů. Služby, které MIA nabízí, lze rozdělit do dvou oblastí – konzultační služby a poskytnutí zázemí.

V rámci konzultačních služeb poskytuje tým specialistů MIA podnikatelům a společnostem informace o madridském trhu, investičních příležitostech, dostupné pracovní síle, vstupu do jednotlivých odvětví, daňových povinnostech, právních aspektech podnikání na tamním trhu atp., přičemž se snaží poskytnutá data přizpůsobit tak, aby byla relevantní pro konkrétní subjekt, se kterým jedná. Mimo individuální konzultace pořádá MIA i veřejné přednášky s cílem dále vzdělávat a informovat zahraniční podnikatele o specifikách podnikání ve Španělsku.

Druhá oblast zahrnuje poskytnutí pracovních prostorů zdarma až na 6 měsíců. Podnikatelům a společnostem, které o tuto službu požádají, jsou k dispozici kanceláře, konferenční místnosti, prostory vybavené technikou pro pořádání videokonferencí, přístup k wi-fi aj. Nabízené prostory jsou dostatečně velké (při plném vytížení pojmou až 22 středně velkých subjektů) a zároveň se nacházejí v centru města, tudíž jsou i dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Pro detailní informace a sjednání konkrétních podmínek je potřeba se spojit s kanceláří MIA přes internetový formulář nebo přes e-mail: info@madridinvestmentattraction.com.

Velvyslanec ČR v Madridu Ivan Jančárek iniciativu oceňuje a dodává: „Tato pomoc v začátcích by českým firmám a podnikatelům mohla výrazně usnadnit působení v Madridu, které se mnohdy našincům může jevit komplikovaně, nehledě na to, že za obdobné služby jinak musí firmy v nových destinacích vynakládat nemalé částky.“

Závěrem pro zájemce z řad českých podnikatelů a společností uvádíme, že řadu užitečných informací pro potenciální investory na madridském trhu zveřejňuje MIA pod záštitou madridské radnice (dostupné v anglickém a španělském jazyce).

Adresa: 
Madrid Investment Attraction
Plaza de Jacinto Benavente 2, 4ª
28012 Madrid (España)
Telefonní číslo: (+34) 91 109 48 36

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko). Autorka: Daniela Čapková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Španělsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme