Radomil Doležal: Klíčový bude proklientský přístup

Jedním z důležitých témat současnosti je plánované spojení CzechTradu a CzechInvestu. To také bylo hlavní náplní našeho rozhovoru s generálním ředitelem prvně jmenované agentury.

Proces slučování obou organizací už nějakou dobu probíhá. Jak hodnotíte jejich dosavadní „soužití“?
CzechTrade a CzechInvest spolupracují dlouhodobě a bezproblémově. Služby CzechInvestu využívá CzechTrade k podpoře svých proexportních aktivit ve všech krajích České republiky již třetím rokem. Letos jsme úspěšně integrovali zahraniční síť obou agentur. Vzájemně jsme si proškolili zaměstnance a díky tomu dnes čtrnáct zahraničních kanceláří v rámci společného kontaktního místa nabízí služby jak CzechTradu, tak i CzechInvestu. Na provozní úrovni řešíme například společné zadávání veřejných zakázek, což nám šetří nejen čas, ale především náklady.

Jaké konkrétní výhody přináší spojení agentur vašim zákazníkům především z řad malých a středních podniků?
Obě agentury dlouhodobě poskytují podnikatelům kvalitní služby. Našim společným zákazníkům chceme nabídnout především více komfortu při využívání služeb. Jde nám zejména o proaktivní přístup a také transakční blízkost. Sdílená agenda povede k efektivnější distribuci práce, díky čemuž ušetří nejen naši zákazníci, ale i obě agentury. V této souvislosti bych rád zmínil i vznik platformy Tým Česko – Sdílená podpora podnikání. Společnou snahou je každou firmu kompletně provést od první konzultace přes pomoc s financováním až po rozvoj v zahraničí. Činnost Týmu Česko už přináší první výsledky, firmy využívají provázaných služeb, inspirují tím ostatní a další zájemci nám přibývají.

Svými aktivitami chceme přispívat k naplňování Inovační strategie 2030, říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Integrace má nepochybně i svá rizika. Jaká to jsou?
Ze zahraniční zkušenosti víme, že největšími riziky každé integrace dvou subjektů jsou rozmělnění odpovědnosti a ztráta soustředění na hlavní cíle. Dochází k tomu často právě kvůli odlišným cílům a klíčovým aktivitám. Při řízení větší organizace je třeba počítat i s rizikem vyšší byrokracie, s rozdíly ve vnitřní kultuře institucí a mentalitou zaměstnanců, s jinými kvalifikačními požadavky na jednotlivé pracovníky a s rozdílnou strukturou zákazníků. Jak vidíte, rizik je tedy vcelku dost.

Určitě se jich chcete vyvarovat.
Pochopitelně, snažíme se jich co nejvíce eliminovat. Těžíme především z mnohaleté a hlavně aktivní účasti CzechTradu ve společenství evropských organizací na podporu obchodu ETPO. Díky tomu se často setkáváme se zástupci agentur obdobného zaměření z celé Evropy a můžeme čerpat ze zkušeností ostatních zemí, které si integračním procesem už prošly. Chceme získat maximum možných informací a poskytnout je těm, kteří o budoucí podobě integrace rozhodnou nebo ji přímo ovlivní. Každopádně je naší prioritou zachovat profesionalitu prostřednictvím týmu pracovníků, vysoký standard poskytovaných služeb a renomé obou agentur.
• Oblasti podnikání: Služby