Video + podcast

Radomil Doležal: Stovky firem dosáhnou na příspěvek 200 tisíc na vylepšení designu výrobků

Průmyslový a produktový design se stává jedním z klíčových faktorů pro úspěšnost firmy. V rozhovoru pro BusinessInfo.cz to potvrdil generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Dále mimo jiné vysvětlil, jak funguje aktuální program Design Credit, jehož prostřednictvím mohou firmy získat až 200 000 Kč na podporu designu produktových inovací nebo jak podpoří malé a střední podniky národní platforma státní podpory designu nazvaná Design Centrum CzechTrade.

Obsah videa

Odkaz se otevře v novém okně na příslušném místě.

Zpět na začátek

To nejdůležitější, co v rozhovoru zaznělo

Design podle Radomila Doležala spojuje estetickou a funkční stránku nového výrobku, který má být uváděn na trh. V tomto procesu nejde pouze o umělecké dílo, ale o mnoho ekonomických aspektů. Takže výrobek musí nejen dobře vypadat, ale také být hospodárný, opravitelný, recyklovatelný a jeho design musí souviset s hodnotami, které značka firmy reprezentuje.

„Design je primárně marketingový nástroj,“ řekl Doležal. Důraz na design je podle něj pro firmy strategickou investicí, která v případě správného využití přináší výrazný posun v konkurenceschopnosti, tvorbě vyšší přidané hodnoty a posouvá společnost směrem k udržitelnosti a na vyšší úroveň. Lze tedy říci, že design je nedílnou součástí úspěšného podnikání a jeho důležitost by neměla být podceňována.

Kolo Favorit od studia Novague

V rozhovoru pro BusinessInfo.cz také generální ředitel agentury CzechTrade mluvil o významu národní platformy státní podpory designu nazvané Design Centrum CzechTrade a vysvětloval, prostřednictvím jakých aktivit se platforma věnuje podpoře českých firem při rozvoji jejich obchodních aktivit v zahraničí. „Centrum se také zaměřuje na přivádění světových trendů v oblasti designu do českého prostředí a na podporu začínajících designérů, aby nemuseli cestovat po celém světě, a přitom měli možnost získat znalosti o posledních trendech,” říká Radomil Doležal.

Design Centrum CzechTrade rovněž pořádá nejrůznější konference, semináře a odborná školení a jeho dalším přínosem je testování prototypů a mock-upů v zahraničí. Firma si takto může ověřit, zda má smysl investovat do výroby nového produktu, a získat potenciální klienty již před spuštěním výroby.

Radomil Doležal kromě důležitosti designu pro konkurenceschopnost českých firem na světových trzích také zdůraznil potřebu finanční podpory, zejména pro mladé malé a střední firmy, které mají omezené zdroje. Proto CzechTrade představil nové nástroje, které jim mají pomoci. Jedním z nich je aktuální program Design Credits, který poskytuje finanční příspěvek až do výše 200 000 Kč na podporu designu produktových inovací.

LANGSKIP LEIDA

Firmy mohou příspěvek použít na produktový design. Tedy na výrobky, které připravují anebo inovují. Díky programu také získají pomoc s výběrem kvalitního designéra, a to prostřednictvím tzv. Adresáře designérů CzechTrade. „Designéři jsou v něm určitým způsobem segmentováni podle oborů, ve kterých působí, jsou tam firmy s pozitivními referencemi, vyzkoušené a spolehlivé,” popisuje generální ředitel CzechTrade. 

Program pak firmám nabídne už zmiňovaný příspěvek na tvorbu designu, který je podstatně větší než v minulosti, může představovat až 200 000 Kč. Nutná spoluúčast firmy je ve výši 15 procent. Celková alokovaná částka je 50 000 000 Kč, přičemž během první etapy, která běží od 3. ledna a skončí 31. července, je alokováno 10 000 000 Kč.

Požadavky, které firmy pro získání příspěvku musí splnit, nejsou podle Doležala nijak mimořádně náročné. „Spíše jsou to, řekněme, klasické podmínky pro tyto situace. Musíte prokázat bezdlužnost, být ze segmentu malých a středních firem a dobře popsat svůj záměr, tedy to, co hledáte. A pokud nevíte, co přesně chcete, naši odborníci rádi poradí,” vysvětluje šéf CzechTrade.

Letadlo Evektor

„Pevně věřím, že se podaří právě mladým firmám přijít s něčím převratným a neočekávaným tak, aby se z nich staly možná i světoví hráči. A tady je další role CzechTradu, poskytnout jim i návazné služby. Nejenom tedy pomocí designu posunout výrobky k větší konkurenceschopnosti, ale tu konkurenceschopnost také zrealizovat na světovém trhu, v nejvhodnějších teritoriích,” uzavírá Radomil Doležal.

Martin Zika

Zpět na začátek

Přepis rozhovoru Martina Ziky s Radomilem Doležalem

Proč v podnikání roste význam designu a jak může důraz na něj posílit konkurenceschopnost firem? Jak podpoří malé a střední podniky národní platforma státní podpory designu nazvaná Design Centrum CzechTrade? A jak funguje aktuální program Design Credit, jehož prostřednictvím mohou firmy získat až 200 000 Kč na podporu designu produktových inovací? Na tyto a další otázky nám odpovídal generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Martin Zika: Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. Dobrý den, vítám Vás tady.

Radomil Doležal: Dobrý den.


MZ: Proč je důležité mluvit o průmyslovém a produktovém designu nebo respektive proč by o tom hlavně podnikatelé a firmy měli přemýšlet?

RD: Tvorba designu má za cíl spojit estetickou a funkční stránku nového výrobku, který připravujeme spustit, uvést do světa. A díky těmto dvěma aspektům je příprava poměrně složitá, protože se nejedná o umělecké dílo. Je tam mnoho a mnoho ekonomických aspektů.

Tady bych zmínil všechny aspekty, které se týkají udržitelnosti. Výrobek musí být samozřejmě krásný nebo aspoň působit pozitivně na uživatele, ale zároveň musí být hospodárný, opravitelný, recyklovatelný a design také nějakým způsobem nese poselství o značce firmy. Jeho podoba musí vyjadřovat hodnoty, které ta značka má.

Je to velmi komplexní proces, ale na druhou stranu je to určitá strategická investice pro firmy. Pokud se jí podaří správně zainvestovat, tak ten výnos je naprosto zřetelný. Je to výrazný posun v konkurenceschopnosti, ve tvorbě vyšší přidané hodnoty a samozřejmě, což je dneska velmi důležité, že se i celá ta společnost posouvá v té udržitelnosti na vyšší příčky.


MZ: To mi přijde důležité poznamenat to, co jste řekl v úvodu a možná si to mnozí lidé dodneška myslí, že průmyslový produktový design není umění, ale týká se zejména výběru materiálů, technologií, způsobu používání a de facto se dá říct, že je součástí marketingu. Je to tak?

RD: Pro mě je to primárně marketingový nástroj.


MZ: Uvědomují si čeští podnikatelé a české firmy v současnosti význam toho, co jste teď zmiňoval, tu důležitost pro své produkty a pro svůj byznys?

RD: Tady asi neexistuje jedna odpověď. Jsou určitě firmy, které si to uvědomují roky a pracují na tom intenzivně. Jsou firmy, které to trošku podceňovaly, ale když se podíváte na současnou situaci, kdy ty materiální vstupy, které u řady výrobků mohly v minulosti u komoditního zboží tvořit rozhodující hodnotu výrobku a ta přidaná hodnota v rámci právě těch nejrůznějších kreativních elementů tam nebyla tak vysoká, tak dneska se dostávají do velkých problémů. Protože samozřejmě i ty vstupy mají po celém světě různou výši.

Zdá se mi, že dneska je skutečně velmi aktuální se zabývat přidanou hodnotou, snažit se jí generovat v té intelektuální oblasti a toto promítat do výrobku, protože jste potom pod daleko menším tlakem. To procento materiálů, vstupů a energií je potom menší v celkové hodnotě výrobku. A to je určitá šance na přežití, a i na úspěšné působení na světových trzích.


MZ: Kdybych se trochu vrátil k tomu, na co jsem se ptal, tak, pokud se nepletu, agentura CzechTrade se začala hlouběji zabývat problematikou designu někdy v roce 2008, tedy respektive spolupracovat s designéry.

RD: Ano, je to určitě 15 let.


MZ: A našel jsem, že zhruba v roce 2015 někdo z CzechTrade řekl, že čeští výrobci jsou stále otevřenější. Nicméně, že velká část z nich o průmyslovém designu neustále pochybuje, a když se pro něj rozhodne, tak vlastně jenom na zkoušku. Tak by mě zajímalo, jaký je váš dojem za ty uplynulé roky? Jestli se to vnímání významu designu mění?

RD: Já si myslím, že se mění, jak se mění celková ekonomika. Světová ekonomika víc směřuje k inovativním výrobkům. Když se podíváte, které firmy dnes tvoří, řekněme, hodnotově špičku ve světě, tak to jsou firmy, které právě prorazily inovacemi. Nejsou to už petrolejářské a železářské firmy. Ty, které stály na velmi silných hmotných aktivech.

Jsou to firmy, které stojí na myšlenkách a ten design je skutečně jeden z pilotních aspektů, které tady hrají roli. Myslím si, že to vidí mladé firmy a zabývají se tím. Samozřejmě vždycky je to otázka zdrojů, které jsou k dispozici a samozřejmě i zde právě může a chce agentura CzechTrade pomoci.


MZ: My se k tomu postupně dostaneme. V oblasti designu se toho děj poměrně hodně. Mimo jiné vznikla národní platforma státní podpory nazvaná Design Centrum CzechTrade. Mohl byste představit, jak platforma funguje a k čemu je určená?

RD: My jsme se historicky vždycky zabývali tím, abychom české firmy a designéry vzali do světa. Ukázali jsme, kde si dneska ten svět stojí, co dokáže, jak ty problémy řeší. To byl jeden aspekt, kterým jsme se zabývali. A zároveň jsme se snažili najít maximální míru finanční podpory, zvlášť pro mladé malé a střední firmy, které samozřejmě velkou část prostředků investují právě do technické stránky produktu a tady jim trošku chyběly zdroje na to to doplnit i o tu velmi důležitou část, to znamená o tu designovou. To jsme dělali těch 15 let.

Teď díky podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu, ale také díky spolupráci s Ministerstvem kultury, protože pořád, jak říkám, jsme někde na hranici mezi průmyslem a uměním nebo kreativními průmysly, jsme představili celou řadu nových nástrojů, které i objemově budou významněji zasahovat sektor malých a středních firem. Zde zmíním program Design Creditů, který by měl výrazně, pokud jde o objem vložených prostředků, posunout firmy dál v konkurenceschopnosti na světových trzích.


MZ: Ještě, než se k tomu programu dostaneme, mohl byste obecněji zmínit, jaké například aktivity probíhají na úrovni té zmiňované národní platformy?

RD: Ve světě existuje několik výstav a veletrhů, které jsou možná víc demonstrací toho, kde si ten design stojí. Takže určitě chceme ukázat a představit českým firmám to, co ten svět umí. Pořádáme nejrůznější konference, semináře a odborná školení, jak je posouváme. A teď chystáme i zcela nové služby právě se vznikem Designového centra, které samozřejmě umožňuje podstatně širší aktivity, než byly ty v minulosti redukované na hlavní směry, o kterých jsem mluvil.

Rádi bychom světové trendy nějakým systematickým způsobem přiváděli nebo transferovali do českého prostředí, zvlášť k mladým slibným začínajícím designérům. To znamená, aniž by museli cestovat po celém světě, aby se dostávali ke znalosti těchto posledních trendů.

Na druhou stranu chceme také třeba testovat. Když připraví firma nový výrobek ještě, než spustí výrobu, než začne vyrábět drahé nástroje, v řadě případů investovat do té výroby, tak chceme prototypy nebo mock-upy, takové ty vzorky, ukázat ve světě. Udělat jim takovou rešerši, jestli to má smysl jít do té investice, aby tam nebyly utopené náklady a už si firma i získávala potenciální klienty. Takže to jsou nové služby, kdy nenabízíme aktuální výrobky, ale budoucí, které ještě nejsou. To se mi zdá, že by mohlo firmám výrazně pomoct.

Chceme také v průmyslovém designu vytvořit prostředí větší soutěže mezi designéry. Průmyslový design je přece malinko víc opomíjený proti tomu uměleckému designu. Rádi bychom ukázali nebo měli kategorie, aby i stroje byly krásné a atraktivní, ale samozřejmě, aby byly hospodárné, ekologické a měly všechny tyto aspekty, takže chceme se trošku věnovat i tomuto

Možná, že i vytvoříme newsletter nebo komunikační platformu, kde se budou tříbit názory, kam by se měl design ubírat, kam by se podpora designu měla ubírat. Toto všechno jsou nové úkoly vzniklého Designového centra a velmi se na ně těšíme.


MZ: Jedním z těch konkrétních programů podpory, který jste zmiňoval, je služba nazvaná Design Credits, která je relativně nová. Můžete představit o co se jedná a k čemu by měla sloužit?

RD: Je to ta podstatná etapa. Znamená to, že firmám pomůžeme vybrat kvalitního designéra. K tomu je zřízen tzv. Adresář designérů CzechTrade, kde jsou designéři nějakým způsobem segmentováni podle oborů, ve kterých působí. Dostávají se tam firmy s nějakými pozitivními referencemi, vyzkoušené, spolehlivé. Myslím si, že i toto nemusí být pro úplně začínající firmu jednoduché: sáhnout po správném designérovi, takže toto by měla být pro firmy velká pomoc.

Samozřejmě nabídneme jim i určitý příspěvek na tvorbu designu. Ten je podstatně větší než v minulosti, může představovat až 200 000 Kč, což je poměrně zajímavá částka. Spoluúčast firmy bude jenom ve výši 15 %, tedy nad těch 200 000 Kč. Myslím si, že je to i zajímavý program pro české designéry, protože pro ně to samozřejmě představuje i zajímavé množství zakázek. Celková alokovaná částka je tam 50 000 000 Kč.

V první etapě, kterou jsme spustili teď 3. ledna a běží do léta, do 31. července, je alokováno 10 000 000 Kč. Program bude atraktivní pro malé a střední firmy, kterým je taky určen. Už jenom proto, že už dnes máme od 3. ledna osm přihlášených firem, z toho dvě už mají přihlášku zpracovanou a podanou. Takže se mi zdá, že jsme na správné cestě, a že by to mohlo posunout český průmysl zase kousek dál správným směrem.


MZ: Pojďme si říct konkrétněji, na co firma může použít ten příspěvek, o kterém jste mluvil?

RD: Je to skutečně produktový design. Netýká se to třeba webových stránek nebo nějaký dalších nástrojů, které samozřejmě s designem úzce souvisí, například jako korporátní identita a všechny další aspekty. Týká se to především výrobků, které připravují anebo inovují. Ať už jsou to úplně nové výrobky nebo nějaký upgrade stávajících.

Jenom pro zajímavost: máme osm prvních vlaštovek, tak jenom zmíním, že jsou tam třeba prvky interiérového designu. Vím, že se řeší jednotlivé části nebo panely kuchyní. Máme tam design nového slunečníku, deskových her, nové kolekce sportovního oblečení, které firma nově chystá. Je to poměrně velká paleta produktů. Pevně věřím, že se podaří právě těmto mladým firmám přijít s něčím převratným a neočekávaným tak, aby se z nich staly možná i světoví hráči. To je taky role CzechTradu: poskytnout i ty návazné služby. To znamená nejenom tím designem posuneme výrobky k větší konkurenceschopnosti, ale tu konkurenceschopnost i zrealizovat na světovém trhu, v nejvhodnějších teritoriích.


MZ: Jak proces žádosti probíhá? Je to tak, že firma podá žádost a potom zřejmě existuje nějaká komise, která posuzuje adekvátnost té žádosti?

RD: Jsou tam požadavky, ale nejsou extrémně striktní. Samozřejmě jsou tam, řekněme, takové ty klasické věci, když žádáte o podporu: bezdlužnost, musíte být z toho segmentu malých a středních firem, dobře popsat svůj záměr, co hledáte, ale není to určitě nic komplikovaného. Pokud víte, co chcete a pokud nevíte, tak naši odborníci rádi poradí.

Zpracováváme procesně tyto žádosti jako agentura CzechTrade, ale výzvu vyhlašuje Ministerstvo kultury, protože je to v jejich komponentě kreativního průmyslu, stejně tak zvažuje. Ale celý proces komunikace se zákazníkem ve fázi přípravy, průběhu a odevzdání žádosti zpracují lidé z Design Centra.


MZ: Jak o dotaci žádat? Je na webu CzechTradu formulář, nebo jak to funguje?

RD: Je to ten web obou institucí, jak CzechTradu, tak Ministerstva kultury. Na CzechTradu máte proklik přímo k menu, kde vyplňujete žádost. Takže jedna nebo druhá instituce vás zavede k tomu správnému cíli: k vlastnímu podání žádosti.


MZ: Zmiňoval jste databázi Adresáře designérů CzechTrade. Můžeme ještě jednou přiblížit konkrétně, jak to funguje? Chápu to správně, že je to databázi designérů, kde si můžou firmy hledat toho vhodného? Jak ten proces funguje?

RD: Oni nejenom můžou, ale musí pro tento projekt. Aby tam byla zaručena kvalita, tak dnes existuje databáze řádově sta designérů, což je poměrně slušná databáze. Určitě si každý vybere z toho ranku, ve kterém působí. Je sektorově členěná, to znamená, že se lehko orientujete podle předmětu činnosti, kde chcete působit.

Můžete si udělat i nějaký mini tendr, vybrat si a oslovit designéry. Samozřejmě se zeptat na cenovou úroveň, žádat reference z minulosti, prostě najít si správného partnera. Nicméně výběr je zjednodušen tím, že už nemohou dělat chybu. Jsou tam skutečně designéři, kteří už něco v profesionálním životě dokázali, takže tam nemůže dojít k obrovské chybě, ale samozřejmě každý má určitou preferenci.


MZ: Tak doufejme, že program přispěje k vyšší konkurenceschopnosti z českých firem. Děkuji Vám za rozhovor.

RD: Já děkuji za pozvání a budu se těšit někdy příště.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme