Zájem o NZÚ raketově roste, oproti minulým letům se zčtyřnásobil. V kurzu je fotovoltaika i výměny kotlů

Program Nová zelená úsporám, financovaný z Národního plánu obnovy pomáhá dlouhodobě snižovat náklady na energie. Aktuální růst cen energií výrazně zvyšuje i zájem o dotace na úsporná opatření, jen za prvních pět měsíců tohoto roku požádalo o dotace více lidí než za celý loňský rok.

Ministerstvo životního prostředí nyní ještě rozšiřuje pomoc domácnostem. Nově mohou peníze na výměnu nevyhovujícího vytápění získat majitelé bytů v bytových domech i jednotlivě a podpora se rozšiřuje také na majitele tzv. řadových domků evidovaných jako vymezené bytové jednotky.

Ilustrační fotografie

„Zájem o program Nová zelená úsporám pozorujeme dlouhodobě, vlivem složité situace na trhu s energiemi i přísnějších požadavků na ekologická řešení nárůst v posledních měsících enormně zrychlil. Oproti minulým letům je nyní téměř čtyřnásobný. Jen za pět měsíců tohoto roku obdržel Státní fond životního prostředí ČR již 23 745 žádostí s požadavkem na 4,6 miliardy korun. Za celou dobu trvání programu Nová zelená úsporám, tedy od roku 2014, evidujeme celkem 102 tisíc žádostí o podporu energetických opatření u rodinných a bytových domů v objemu přes 22 miliard korun, z toho přes 20 miliard už bylo schváleno nebo vyplaceno na účty žadatelů,“ uvádí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Podpora se rozšiřuje i na další domácnosti

I přes mimořádnou oblibu dotačního programu se snaží ministerstvo zájem o úspory energie v domácnostech ještě více povzbudit a dotace zpřístupnit co největšímu okruhu lidí. Prvním krokem je sada programových novinek, díky kterým bude moci uspořit za energie a získat lepší a ekologičtější bydlení ještě více domácností.

„Vlastníci bytových jednotek v bytových domech zcela určitě přivítají možnost zcela bez omezení požádat o podporu na výměnu nevyhovujícího zdroje tepla ve svém bytě. Dotační podporu jsme také rozšířili o majitele tzv. řadových domků, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako vymezené bytové jednotky,“ upřesňuje ministryně Anna Hubáčková nejdůležitější novinky. V aktualizovaných pravidlech programu Nové zelené úsporám tak bude podpora „řadovek“ zařazena do kategorie Rodinné domy a jejich majitelé budou moci žádat o všechny druhy podpory určené pro vlastníky rodinných domů.

Další skupinou, která bude mít nyní možnost získat finanční prostředky z programu, jsou žadatelé s již dříve vyplacenou podporou na novostavbu, případně ti, kteří tuto dotaci aktuálně čerpají. Takoví zájemci si mohou opět požádat o dotaci, a to na doplňková energetická opatření, jako je fototovoltaika, využití tepla z odpadní vody či ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie. V případě bytových domů mohou být nově žadatelem a příjemcem podpory i příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.

Již v dubnu přistoupil rezort k úpravě nabídky dotací v reakci na plány Evropské komise a České republiky snížit závislost na dodávkách ruského plynu a zvýšit energetickou bezpečnost země. Od 1. května byla ukončena podpora plynového vytápění u výměn stávajících neekologických zdrojů. Současně vstoupilo v platnost, že od 1. července nebude možné získat dotaci ani na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu. Program také nepodpoří opakovanou výměnu zdroje, v případě že ta předchozí proběhla za přispění dotačních prostředků po 1. 1. 2009. Na druhou stranu se o dotaci na výměnu zdroje vytápění mohou ucházet i majitelé vymezených bytových jednotek u rodinných domů.

Skokový nárůst zaznamenává fotovoltaika a výměny neekologických kotlů

V říjnu loňského roku spustilo ministerstvo novou etapu programu, financovanou z prostředků Národního plánu obnovy v objemu 19 miliard korun. Zatímco v předchozí etapě dominovalo mezi podporovanými opatřeními zateplení budov, aktuálně se jednoznačně nejvyšší oblibě těší příspěvek na domácí fotovoltaické systémy. Počet žádostí o dotaci na fotovoltaiku přijatých od počátku roku již překonal čísla za celý loňský rok a tvoří polovinu všech žádostí v nové etapě programu.

Druhým nejčastěji žádaným opatřením jsou výměny neekologických kotlů a lokálních zdrojů, jejichž podporou ministerstvo doplňuje program kotlíkových dotací určených letos výhradně nízkopříjmovým domácnostem.

Setrvalý zájem je i o tzv. Dešťovku, tedy oblast podpory hospodaření s dešťovou a odpadní vodou u obytných budov. Dříve samostatný program byl pod program Nová zelená úsporám začleněn loni v říjnu. Výhodou je, že majitelé domů mohou pořízení nádrže na dešťovou vodu zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními, např. zateplením, výměnou starého kotle atd., a získat tak finanční bonus. Stále větší oblibě se těší také příspěvek na dobíjecí stanice pro elektromobily či zvlášť vyčleněný ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie.

I přes enormní nápor žadatelů se příjem žádosti daří zvládat

„Další etapa programu Nová zelená úsporám běží více než dobře. Jestliže jsme v předchozích letech evidovali v programu průměrně 35 žádostí denně, v loňském roce to byl už dvojnásobek a letos přijímáme každý den kolem 170 žádostí,“ přibližuje ministryně Anna Hubáčková. Mimořádný zájem o dotační program potvrzuje i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad má na starosti administraci žádostí: „I přes mimořádný nápor žadatelů se nám daří dodržovat standardní šestitýdenní lhůtu pro akceptaci žádosti, během které musí žádost nejprve projít formální a technickou kontrolou. Nikdo se nemusí bát, že by se na něj prostředky nedostaly. Nadále platí, že žádosti jsou administrovány nárokovým způsobem, tedy pokud si někdo o dotaci požádá a parametry programu splní, je jisté, že dotaci získá.“

NZÚ významně přispívá k celkovým úsporám energií a ochraně klimatu

Program Nová zelená úsporám je Evropskou komisí hodnocen jako nejúspěšnější program v České republice v oblasti úspor energie, a to nejen čerpáním prostředků, ale především efektivností vynaložených nákladů na dosažené úspory v konečné spotřebě energie. „Podle evidence proplacených žádostí se dotační program podílel na úspoře 5,52 PJ a snížení emisí CO2 o 905,3 tis. t/rok. Realizací všech opatření dle aktivních žádostí lze predikovat, že v rámci NZÚ budou dosaženy úspory v konečné spotřebě energie ve výši cca 8,7 PJ a snížení emisí CO2 o 1 428,5 tis. t/rok,“ shrnuje přínosy pro životní prostředí ředitel Valdman.

Výsledky probíhajícího programu Nová zelená úsporám dokládají, že správně nastavená dotační podpora úsporných opatření má nejen silný motivační a stabilizační efekt pro domácnosti, ale též podporuje rozvoj realizačních firem, nárůst pracovních míst ve stavebnictví a má významný přínos pro státní rozpočet.

Nová zelená úsporám 2014–2022

Rok podáníPočet podaných žádostíPožadovaná dotace v Kč
20144 847929 703 725
20154 794998 460 623
20166 6111 419 117 602
20176 4951 433 055 596
20187 5011 611 435 949
201910 8842 359 744 714
202014 7173 264 755 257
202122 3334 507 108 659
2022*23 7454 671 717 141
Celkem101 92721 195 099 266
Zdroj: SFŽP

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme