Rakouská nemocnice využívá software českého startupu pro boj s infekcemi

V nemocnici v hornorakouském Riedu bojují s nemocničními, takzvanými nozokomiálními, infekcemi za pomoci softwarového programu HAIDI z dílny českého startupu Datlowe.

Program pomocí umělé inteligence za použití velkých objemů dat umožňuje rychlou identifikaci nemocničních infekcí. Jedná se o první aplikaci umělé inteligence v této oblasti v německy mluvících zemích. Prosadit se na rakouském trhu však pro firmu nebylo lehké.

Ilustrační fotografie

„Pomohlo nám, že vedoucí nemocniční hygieny je fanoušek inovací a o podobném systému přemýšlel již před dlouhou dobou,“ uvádí Jakub Kozák, výkonný ředitel a spoluzakladatel Datlowe.

Přibližně 4 % nemocničních pacientů zejména vyššího věku jsou zasažena nozokomiální infekcí. Rizikovými faktory jsou chronická onemocnění, oslabená imunita, lékařské zákroky a dlouhodobý pobyt v nemocnici.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Softwarové puzzle

Software HAIDI analyzuje četná data z nemocničního informačního systému a dalších vnitřních zdrojů, skládá je jako jednotlivé dílky puzzle a vyhodnocuje je v souladu s mezinárodně uznávanými kritérii. Program se navíc prostřednictvím každodenních přísunů dat neustále vyvíjí. Pokud během vyhodnocování informací dojde k podezření na nemocniční infekci, upozorní personál. Situaci následně vyhodnotí oddělení hygieny.

„HAIDI dělá přesně to, o čem jsme jako odborníci na hygienu dosud pouze snili,“ říká lékař Milo Halabi z oddělení hygieny nemocnice v Riedu. „Poskytuje nám v reálném čase dobrý přehled o infekčním dění v nemocnici, čímž se můžeme lépe soustředit na práci a předcházet šíření infekcí.“

Jakub Kozák vysvětluje, že software prošel několika testovacími fázemi. „Testování probíhalo tak, že jsme HAIDI integrovali na informační systémy nemocnice a specialisté z nemocnice BHS Ried využívali výstupy HAIDI a používali je v denní praxi. Dobrým výstupem jistě bylo, že HAIDI byla schopna nalézt všechny infekce, které současně byly odhaleny manuálně.“

Nemocniční skupina Vinzenz Gruppe provozující nemocnice ve Vídni a Horním Rakousku navíc spolupracuje s firmou Datlowe na vývoji širšího využití softwarového řešení HAIDI. Zájem o spolupráci s oddělením hygieny v Riedu v oblasti digitalizace a nozokomiálních infekcí projevila také prestižní fakultní nemocnice Charité v Berlíně. Podle Kozáka bylo získání úspěšné reference pro firmu klíčové. „Na BHS Ried se obracejí potenciální zájemci s žádostí o potvrzení reference a reálné zkušenosti z provozu.“ Po Slovensku je Rakousko pro Datlowe druhým zahraničním trhem, kde se užití HAIDI osvědčilo.

Ilustrační fotografie

Pomoc českého velvyslanectví

Společnosti pomáhal se vstupem na rakouský trh a navázáním kontaktů na nemocnice Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví ve Vídni. I přes úspěch v Riedu ale firma přiznává, že je v zemi stále na začátku. „Stále si myslíme, že na rakouském trhu teprve začínáme, protože máme pouze jednu instalaci. Nicméně obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví nám pomohl se obecně zorientovat a nasměrovat nás na zajímavé možnosti,“ dodává Jakub Kozák.

Aplikace inovativních IT řešení v oblasti zdravotnictví, které se potýká s nedostatkem personálních kapacit, má značný potenciál. To potvrzuje i ředitel nemocnice v Riedu Johann Minihuber. Pro nemocnici je prioritou poskytovat ošetření v nejvyšší možné kvalitě, přičemž digitalizace podpůrných procesů za účelem zlepšování léčebných výsledků a ulehčení každodenní práce personálu v tomto hraje stále větší roli.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko). Autorka: Pavlína Šrámková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme