Rakouská populace roste a stárne

Do roku 2040 bude důchodců o 50 % více.

Dle prognózy Statistik Austria se bude neustále zvyšovat počet obyvatel Rakouské republiky. V současnosti žije v Rakousku 8,84 milionu lidí, přičemž do roku 2040 se zvedne populace o 7 % na 9,43 milionů a o dalších 40 let později to bude 9,93 milionů občanů.
Současně s narůstající populací se také dramaticky zvedne počet obyvatelstva starších 65 let, kdy v roce 2018 to bylo 18,8 %, v roce 2040 by to mělo být 26,3 milionů a v roce 2080 29,3 %.
Přes klesající porodnost se bude i tak rakouská populace nadále zvyšovat, a to hlavně díky migraci, kdy za rok by se měl počet obyvatel v průměru zvýšit o 30 000. Už v roce 2023 by se měl počet obyvatel v Rakousku přehoupnout přes hranici 9 milionů.
Následkem vysoké porodnosti v 50. a 60. letech minulého století a spolu s delší dobou dožití se bude zvyšovat počet starobních důchodců.Do roku 2040 by jich mělo být o 50 % více, což je ekvivalentně o 800 000 více, než je tomu dnes. Naopak počet lidí v produktivním věku, čili mezi 20 až 65 lety klesne o 300 000.
Za předpokladu současného stavu migrace do země našeho jižního souseda bude v roce podíl lidí, kteří se narodili jinde, na celkové populaci Rakouska téměř 24 %. Téměř ve všech spolkových zemích se počet obyvatel více či méně zvýší, výjimku budou tvořit Korutany, kde se počet obyvatel pravděpodobně sníží z 560 800 na 524 000 do roku 2080.
 
Zdroj: Statistik Austria
Vypracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň.
 

• Teritorium: Rakousko

Doporučujeme