Rakousko investuje do digitalizace školství

Rakouské ministerstvo školství vypracovalo osmibodový plán pro digitální reformu na školách. Žáci i učitelé na druhém stupni základních škol by měli získat tablety a notebooky, ministerstvo chce také sjednotit výukové platformy a zlepšit digitální infrastrukturu.

Žáci 5. a 6. tříd získají od příštího školního roku tablety a notebooky, které budou využívat během vyučování i v prostředí domova. U žáků 6. ročníku půjde o jednorázovou záležitost, v případě 5. ročníků budou přístroje pořizovány i v příštích čtyřech letech. Elektronikou budou vybaveni také učitelé příslušných škol.

Předpokladem pro získání přístrojů je, že škola předloží koncept vzdělávání s využitím digitálních technologií a projde výběrovým řízením. Zařízení, včetně nutných externích služeb a licencí, budou pořizována prostřednictvím společnosti Bundesbeschaffung GmbH, která realizuje veřejné zakázky pro spolkové instituce a organizace. Jejích služeb a rámcových dohod využívají i spolkové země, obce a jim podřízené instituce. Rozhodnutí o typu přístroje bude náležet škole. Rodiče se na financování nákupu budou podílet přibližně 25% ceny.

Plán dále již letos počítá s vytvořením rozhraní „Portal Digitale Schule“, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro různé aplikace (např. Skorates, Eduthek, Moodle, Ms. Teams) a zlepšovat komunikaci mezi žáky, vyučujícími a rodiči prostřednictvím nástrojů jako digitální třídní kniha a žákovská knížka. Cílem je také redukovat a sjednotit množství různých vzdělávacích platforem, které školy v současnosti využívají. Každá škola by si měla zvolit jednu platformu.

Plán se zaměřuje i na výukové aplikace, které budou posouzeny podle pedagogických kritérií, ale také z pohledu uživatelské přívětivosti a ochrany osobních dat. Aplikace tak projdou certifikačním procesem, po němž obdrží značku kvality pro využití v prezenční i distanční výuce.

Vláda bude investovat také do zajištění širokopásmového připojení na školách, které by mělo být plošně k dispozici do roku 2023, a do vybavení učeben. Dosud disponuje pouze 65 % škol rychlým internetovým připojením prostřednictvím optických kabelů, na 55 % škol je k dispozici WiFi. Na uskutečnění digitalizačního plánu bylo do roku 2022 vyčleněno 200 milionů eur.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko). Autorka: Pavlína Šrámková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Rakousko
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme