Rakousko je pro české exportéry příležitostí na dosah

Rakousko je nám kulturně a geograficky blíže, než si myslíte. Využijte toho! Wir sind immer noch eine identische Nation. Při úvahách o zavádění výrobku na rakouský trh doporučujeme kontaktovat jak zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve Vídni, tak i Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví a záležitosti s nimi konzultovat.

Zejména ZK agentury CzechTrade může pomoci firmě mj. s jejím marketingovým plánem, jeho přípravou, vyhledáním obchodního partnera, či obchodního zástupce za předem dohodnutých podmínek.

Současná situace se v Rakousku v souvislosti s koronavirem zhoršuje, podobně jako v ostatních evropských zemích. Co se aktuálně v zemi děje a jaký to má dopad na export do Rakouska? O tom jsme si povídali s Julií Havlovou, ředitelkou zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni.

• Teritorium: Česká republika | Rakousko

Doporučujeme