Rakousko – Koncová spotřeba energie se snížila


  • Země: AT – Rakousko
  • Datum zveřejnění: 29.11.2019

Konečná spotřeba energie klesla v roce 2018 o 1 % ve srovnání s předchozím rokem, konkrétně se jedná o hodnotu 1 126 PJ.Na základě celkové bilance dosáhla spotřeba energie koncovými uživateli stejného objemu, jako tomu bylo v roce 2016.
Pokles je z velké části způsobený sníženou spotřebou domácností o 7 % na 272 PJ. Podobný vývoj je patrný i u spotřeby energie v sektoru služeb. Spotřeba energie se snížila o 4 %, přičemž 60 % investované energie je využito na vytápění budov.Jak v průmyslu, tak i v dopravě spotřeba energie stoupla o 1 %, respektive o 2 %. 
Co se týká samotných zdrojů, ze kterých byla energie získána, tak u ropných produktů a elektřiny se využitelnost výrazně nezměnila. Využití zdrojů na bázi uhlí bylo o 3 % nižší a samotná spotřeba 18 PJ, u zemního plynu to bylo méně o 1 %, konkrétně 198 PJ a u energie z obnovitelných zdrojů o 5 % méně a objem získané energie byl 347 PJ.
 
Zdroj: Statistik Austria
Vypracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme