Rakousko na cestě k dosažení klimatické neutrality a příležitosti pro české firmy

V Rakousku již delší dobu probíhá debata o energetické transformaci země s cílem dosáhnout do roku 2030 snížení emisí v dopravě o 30 % a úplnou uhlíkovou neutralitu v roku 2040. Ani koronavirová krize na rakouském plánu dosáhnout vytyčeného cíle – nákladné zelené transformace země zatím nic nezměnila. Rozsáhlé plány na dekarbonizaci dopravy a s nimi související investice v této oblasti jsou také šancí pro české firmy.

Dekarbonizace dopravy a příležitosti pro české exportéry

Razantní dekarbonizace v sektoru dopravy chce vláda dosáhnout podporou elektromobility a vozidel na alternativní pohon. V rámci vládní klimatické strategie 2030 a s ní souvisejícího snížení emisí byla již na jaře 2019 spuštěna nová výzva na podporu elektromobility. Byly vyhlášeny dotace na rozšiřování infrastruktury dobíjecích stanic, stejně jako podpora vývoje alternativních pohonů a paliv.

Odhodlání nynější rakouské vlády snížit emise v dopravě o 30 % do roku 2030 a tu pak v maximální míře elektrifikovat, předpokládá, že na rakouských silnicích by v roce 2030 mělo jezdit cca 1,9 mil. elektromobilů (nyní je to cca 30 tisíc), což by znamenalo 35 % všech osobních automobilů. Takové množství elektromobilů vyžaduje cca 1,5 mil. dobíjecích stanic. Příležitosti  pro české firmy se tak nabízí i v oblasti výzkumu, vývoje a optimalizace elektrických komponentů e-vozidel a inovativním řešení infrastruktury pro dobíjejí stanice.

V oblasti elektromobility Rakousko rozhodně není začátečník a celkově v oblasti dopravy v rámci EU disponuje nejefektivnější formou mobility – dokonalým systémem železnic a příměstské kolejové dopravy. V rámci investic do ekologizace a trendu regionalizace oznámila rakouská vláda dále investice do rozvoje veřejné dopravy ve výši 300 mil. EUR nad rámec stávajícího rozpočtu na dopravu.

Z třistamilionové částky je polovina určena na rozvoj infrastruktury, zejména výstavbu a modernizaci (např. elektrifikaci) regionálních tratí, 150 mil. EUR je určeno na rozšíření nabídky veřejné dopravy, zejména posílení spojů a intenzivnějšího napojení regionů i turistických oblastí. Kromě toho jsou do roku 2023 plánovány investice do rozvoje veřejné dopravy ve výši 4,5 mld. EUR.

Během příštích dvou let vláda dále hodlá poskytnout prostředky na výstavbu a modernizaci železničních nádraží ve výši 250 mil. EUR. Cílem modernizace je vytvořit modální uzly propojující různé typy mobility s důrazem na snižování emisí. Součástí modernizací nádraží tak bude výstavba dobíjecích stanic pro e-mobilitu a posílení modelů bike and ride a park and ride.

Projekty železniční a kolejové dopravy Rakouských drah (ÖBB) tvoří podstatnou část veřejných zakázek v Rakousku, které mohou být na základě kritéria „principu nejlepší nabídky“ zajímavé pro české exportéry. V rámci svého plánu výstavby investují ÖBB pouze v roce 2020 670 mil. EUR do kolejové infrastruktury ve východní části Rakouska.

V následujících třech letech má být transformována na vysoce výkonnou dráhu Pottendorfská linka mezi Vídní a Wiener Neustadtem. Zahájeny byly rovněž plánovací práce na výstavbě úseku 66 km severní trasy z Vídně do Bernhardsthalu na rakousko-české hranici. ÖBB také ve spolupráci s městem Vídně prezentovaly balíček 6 projektů s investicemi 2 mld. EUR do výstavby S-Bahn (příměstského vlaku) v městské části Vídně a okolí.

Od 1. 2. 2020 do konce roku 2021 vyčlenil magistrát města Vídně v rámci iniciativy pro ekologizaci dopravy ve Vídni 800 000 EUR na podporu nákupu nákladních elektrokol pro místní firmy, spolky nebo orgány místní samosprávy. Opatření má podpořit dosažení klimatických cílů do roku 2030 a je příležitostí i pro české výrobce nákladních elektrokol. Iniciativa by měla přispět  k rozšíření elektrokol zejména ze strany firem, které nabízejí donáškové služby a zároveň ulevit dopravnímu zatížení Vídně. Celková podpora pro obě iniciativy činí 2,8 mil. eur. Více informací je k dispozici na webu města.

Více informací je možné si vyžádat na obchodně-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Rakousku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Vídni (Rakousko). Autorka: Ing. Pavlína Šrámková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Rakousko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme