Zdroj: CzechTrade

Rakušané chtějí v obchodech trvanlivější produkty

Jak ukázal spotřebitelský barometr rakouského ministerstva sociálních věcí, rozhoduje životnost produktu z 80 % o koupi zboží.

Dotazovaní uvedli, že dalšími důležitými kritérii jsou regionální původ (71 %) a udržitelnost produktu (61 %). V rámci reprezentativního průzkumu bylo dotazováno 1800 účastníků.

Ilustrační fotografie | Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

„Spotřebitelé chtějí jasné právní předpisy, aby mohli důvěřovat ekologičnosti produktů,“ řekl ministr sociálních věcí Johannes Rauch (Zelení). „Evropská komise předložila několik legislativních návrhů proti greenwashingu. Tuto iniciativu velmi vítám.“ Pro spotřebitele musí být snazší zjistit, zda je produkt, který je uváděn na trh, šetrný ke klimatu a nepoškozuje životní prostředí.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Hlavním problémem zůstávají náklady na energii. Podle průzkumu se v současnosti snaží šetřit energii tři ze čtyř domácností. Jako hlavní důvody uvádí náklady a ochranu životního prostředí. Starší lidé šetří elektřinu a plyn častěji než mladší. Cenu elektřiny a plynu spotřebitelé hodnotili celkově velmi negativně. I přes tuto skutečnost změnilo dodavatele plynu jen minimum dotazovaných (šest procent). 

Podle studie přinesla digitalizace obchodu spotřebitelům nové výzvy. Podle letošního průzkumu nakupuje 69 % dotázaných na on-line platformách, což je více než dvojnásobek oproti roku 2013. Počet spotřebitelů, kteří získávají informace o produktech prostřednictvím sociálních sítí, se ztrojnásobil na 30 %.

V souladu s trendem zřídilo Ministerstvo pro spotřebitelské záležitosti internetového ombudsmana, který spotřebitelům pomáhá se spory a dotazy ohledně smluv uzavřených online, podporuje je s právními dotazy a dalšími problémy v digitální oblasti.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko.
Zdroj: diepresse.com

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme