Reaktivovala se spotřeba mexických domácností

Zvýšil se nákup hlavně dovážených produktů.

Letos v září vzrostla celková spotřeba domácností v Mexiku o 0,8 % ve srovnání s úrovní nákupů uskutečněných v předchozím měsíci. Dynamičtější nárůst zaznamenalo zboží ze zahraničí. Jen od srpna do září zaznamenaly nákupy ze zahraničí nárůst o 4,2 %. Naproti tomu spotřeba národního zboží v tomto období poklesla, ačkoliv jen nepatrně, a sice o 0,2 %. 

Všeobecně platí, že úroveň nákupů provedených mexickými domácnostmi je v souladu s důvěrou spotřebitelů. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: América Economía

• Teritorium: Mexiko

Doporučujeme