Realizace projektu zaměřeného na podporu sociálního systému v moldavském regionu

Česká rozvojová agentura ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zahájila dne 27. června 2022 v Moldavsku nový projekt, který poskytne komplexní řešení pro zefektivnění systému sociální ochrany.

Projekt bude realizován v autonomním regionu Gagauzie, kde bude cílit na harmonizaci systému sociální ochrany s celostátním systémem Moldavska. Spolu s místním Výkonným výborem Gagauzie pomůže český tým nastavit postupy pro řešení tíživých situací občanů a pro přehlednou distribuci sociálních dávek, dojde ke sjednocení postupů v oblasti sociální práce.

Ilustrační fotografie

Součástí projektu bude vytvoření systému vzdělávání pracovníků v oblasti sociální práce a služeb a digitalizace systému pro poskytování sociální podpory a pomoci a jeho napojení na existující digitalizované části státní správy.

Mezi výstupy projektu budou patřit např. zprovoznění vzdělávacího centra pro pracovníky sociálních služeb anebo vytvoření výpůjčního místa kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou pohyblivostí, které umožní přístup k pomůckám i sociálně slabším občanům. Projekt bude částečně pro potřeby výkonu sociální práce využívat klientských center vybudovaných na gagauzských obecních úřadech organizací Človek v ohrození a financovaných SlovakAid.

Česká rozvojová agentura v Gagauzii působí dlouhodobě, v rámci jiného projektu bylo zprovozněno několik center denní a domácí péče pro seniory, nedávno byl ukončen projekt Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti. Významný byl také projekt rekultivace skládky v Cismikoi, kde se nacházela skládka s nebezpečným odpadem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko).

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme