Recese bude pro byznys ještě horší než pandemie, obávají se generální ředitelé

Nadcházející recese i neustálá hrozba návratu pandemie. To jsou největší obavy generálních ředitelů firem na začátku roku 2023. Nejistá situace by mohla vést až třetinu z nich k pozastavení či úplné stopce plánovaných investic.

Ve většině se ovšem respondenti shodují na tom, že nechtějí zanevřít na transakce vedoucí k růstu tržního podílu – například ty související se zkušenou pracovní silou a udržitelností. Takové jsou některé závěry pravidelného průzkumu CEO Outlook Pulse realizovaného mezinárodní poradenskou společností EY.

Covid už není nejčastější investiční stopka

Covid-19 už není největší obavou generálních ředitelů. K lednu 2023 28 % respondentů průzkumu CEO Outlook Pulse, realizovaného mezinárodní poradenskou společností EY, považuje restriktivní regulatorní, obchodní a investiční vládní politiku za nejčastější důvod ke změně svých investičních plánů. Pandemie měla podobný vliv na rozhodování u 19 % respondentů průzkumu. Celkem své plány přehodnocuje 97 % respondentů, přičemž 44 % z nich odkládá plánované investice a téměř třetina (32 %) plánované investice zcela zastavuje.

Z hlediska hodnocení rizik se ale obě problematiky jeví pro generální ředitele jako srovnatelné – vývoj měnové politiky a zvýšení nákladů na kapitál i nejistota související s pandemií covid-19 trápí shodně téměř třetinu oslovených vrcholových manažerů. V případě pandemie jde ale o pokles ze 43 % na 32 % oproti datům z října 2022. V důsledku se to projevuje spíše skeptickým pohledem na nadcházející měsíce, kdy se více než polovina už teď připravuje na trvalý pokles, který vyvolá recese ještě horší než ta z let 2007 až 2008. Jen necelá polovina účastníků průzkumu očekává mírnější zpomalení globální ekonomiky.

„Ať již generální ředitelé očekávají mírný, nebo silný pokles, vědí, že tato recese bude jiná. Kombinace nových faktorů, od totální změny ceny energií po přehodnocení globálních dodavatelských řetězců a dostupnost dodávek, doplňuje již existující problémy v podobě rostoucích úroků a silné koruny a významně ohrožuje investiční plány. Monetární a regulatorní politika bude v popředí zájmu, protože generální ředitelé zvažují, jaké páky použít a kreativní úspory uskutečnit, aby toto zpomalení přežili,“ konstatuje David Zlámal, partner EY v oddělení Corporate Finance.

Některé typy investic krize nezpomalila

Generální ředitelé se nadále drží aktivního využívání příležitostí slibujících konkurenční výhody a rostoucí tržní podíl. Výrazná většina z nich (89 %) pro letošní rok považuje za svou prioritu uzavírání obchodů, 46 % plánuje fúze a akvizice, 58 % by chtělo zakládat joint ventures a strategické aliance a 34 % se hodlá soustředit hlavně na prodeje.

Nezpomaluje ani zájem o investice do udržitelnosti, která se stává pro čím dál více firem klíčovým aspektem jejich obchodních strategií a nabídek. Až 39 % generálních ředitelů si od těchto investic slibuje silnější postavení na trhu související se zvýšením konkurenceschopnosti. Pro dalších 36 % jsou zase

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

prioritou investice do talentů, se kterými souvisí i zajištění adekvátních životních podmínek zaměstnanců a rozvoje jejich dovedností. V tomto ohledu si stále více z nich (70 %) začíná uvědomovat, že důležitým faktorem bude zejména způsob, kterým se postaví k benefitu flexibilní pracovní doby.

„Proaktivní generální ředitelé hledají strategie, jak transformovat své podniky a zajistit jim budoucí růst. Vědí, že rok 2023, který bude náročný, zároveň umožní uskutečnit takové investice či akvizice, které v normálních letech nejsou dostupné či jsou vysoce nákladné. V roce 2023 se akvizice zaměří především na podniky ve start-upové fázi, které pomohou generálním ředitelům rozšířit stávající portfolia o nové inovativní produkty, získat přístup k novým talentům nebo proniknout na nové trhy. Kromě toho generální ředitelé vidí zásadní výhodu v začlenění udržitelnosti do svého strategického plánování, aby posílili svou značku a vybudovali si důvěru u klíčových zainteresovaných stran, včetně zaměstnanců, zákazníků a komunit. Aby se generální ředitelé dále bránili recesi, využívají své nedávné zkušenosti se ztrátou kvalifikovaných pracovníků a nutností najímat zaměstnance na horkém trhu práce. Proto se zaměří na aktivní způsoby, jak si nejlepší pracovníky udržet, rozšířit jejich počet a přijmou nové pracovní postupy, které se objevily v postpandemickém světě,“ doplňuje David Zlámal.

Fúze a akvizice jako cesta ven

Pozitivním signálem je, že generální ředitelé si za svými záměry uzavírat v Evropě obchody i přes překážky na trhu a nutnost významných změn obchodních modelů většinou stojí. Rekordní počet fúzí a akvizic, který byl zaznamenán v posledních dvou letech, se sice vrátil na téměř běžnou úroveň, transakce se ale stále uskutečňují.

„Ze strany managementu stále cítíme velký zájem o transakce, 40 % z nich chce být aktivních na všech frontách a usilovat o akvizice, odprodej a vstup do nových společných podniků nebo strategických aliancí. V roce 2023 by mohlo dojít k výraznému oživení na trhu M&A,“ doplňuje Štěpán Flieger, vedoucí týmu EY M&A.

CEO Outlook Pulse – Leden 2023 je poslední edicí pravidelného průzkumu veřejného mínění, který realizuje mezinárodní poradenská společnost EY. Pro toto vydání byly zjišťovány názory celkem 1200 generálních ředitelů firem z celého světa. Dotazováni byly především na vyhlídky, výzvy a příležitosti, které byznysový svět v roce 2023 čekají. Kompletní závěry průzkumu jsou dostupné na ey.com/CEOOutlook.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti EY

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme