Řecko po čtyřech letech ruší opatření omezující pohyb kapitálu

Od 1. září 2019 se ruší veškerá omezení pro pohyb kapitálu (tzv. „capital controls“) zavedená v červnu 2015 jako reakce na fiskální krizi a na riziko bankrotu. Výše částek, které řecké fyzické a právnické osoby mohou transferovat nebo vyvážet na platby v zahraničí nebude nadále limitována.Parlament dne 26. 8. 2019 schválil rozhodnutí ministra financí, jímž se po cca 50 měsících ruší opatření omezující pohyb kapitálu (tzv. „capital controls“), jež byla zavedena v létě 2015 jako reakce na prudký odliv vkladů z bankovního systému. Rozhodnutí zrušit „capital controls“ vychází z doporučení Řecké centrální banky a Asociace řeckých bank, které potvrdily plnou normalizaci stavu bankovního systému.

V případě českých firem a právnických osob obchodujících s řeckými partnery přinese zrušení „capital controls“ zjednodušení a zprůhlednění zahraničních plateb. České firmy tak po 1. 9. 2019 mohou v Řecku očekávat stejné nebo velmi podobné bankovní prostředí jako v ČR.

Běžní občané ČR vystupující jako soukromé osoby zrušení „capital controls“ v zásadě nepocítí, opatření se jich dotýkalo jen okrajově.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autoři: Milan Fischer, zástupce velvyslance, Jitka Chromcová, asistentka pro obchodní, ekonomickou a politickou agendu.

• Teritorium: Evropa | Řecko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme