Řecko podporuje zelené technologie na odsolování mořské vody a lepší hospodaření s vodou

Řecké ministerstvo životního prostředí a energetiky zveřejnilo výzvu k předložení inovačních projektů zaměřených na zlepšení hospodaření s vodou, jako je odsolování mořské vody nebo snížení ztrát pitné vody v rozvodné síti.

Tato výzva vytváří nové příležitosti i pro české firmy, které se věnují instalaci nových odsolovacích jednotek, ale i rozšíření nebo modernizací stávajících. Snížení ztrát vody má být dosaženo moderními kontrolními systémy.

Ilustrační fotografie

Výzva se netýká výstavby nových vodovodních sítí. Technologie mají využívat zelené energie. Do projektů lze zahrnout také výstavbu podpůrné infrastruktury a zařízení na zpracování vedlejšího produktu, tedy soli. Výzva může představovat příležitost i pro české vědce a výrobce, kteří chtějí nabídnout v Řecku inovativní technologická řešení.

Ještě v roce 2015 byla pitná voda dopravována na suché řecké ostrovy tankery na náklady státu. V letních měsících, kdy se spotřeba vody v důsledku cestovního ruchu výrazně zvýší, to byla velmi drahá a neefektivní procedura. V posledních letech však přibývají odsolovací jednotky, které již fungují na 27 Kykladských a 11 Dodekanéských ostrovech, a plánuje se jejich další rozvoj.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Inovačních projekty zaměřené na zlepšení hospodaření s vodou budou dotovány z Fondů EHP a Norska (EEA Grants). Řecko stejně jako Česká republika patří mezi patnáct evropských zemí, které jsou příjemci finanční podpory z EEA Grants, kam přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko s cílem eliminovat ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a posílit spolupráci.

Projekty budou financovány v rámci řeckého programu s názvem Water Management a z 15 % dofinancovány z prostředků řeckého státního rozpočtu určených na veřejné investice. Rozpočet jednotlivých projektů se může pohybovat od 200 tisíc do 1,5 mil. eur. Lhůta pro zařazení do financování končí 30. dubna 2024.

Bližší informace naleznete v dokumentu Výzva k účasti (v řečtině) a na webu Řeckého úřad pro správu ekologických EEA Grants (v řečtině)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autorky: Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Jitka Chromcová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Řecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme