Řecko zavedlo nové pobídky pro investory

Řecký parlament schválil letos na jaře zákon s názvem „Prorůstový zákon – Řecko: silný růst“, který přináší nové nástroje na podporu investic zejména do digitální, technologické a „zelené“ transformace ekonomiky a podniků.

Dále do posílení konkurenceschopnosti v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, do aplikovaného výzkumu a inovací, ale i do rozvoje znevýhodněných oblastí například v souvislosti s dekarbonizací. Pobídek mohou využít jak domácí, tak zahraniční investoři, kteří chtějí podnikat v Řecku.

Ilustrační fotografie

Evropská komise schválila v létě roku 2021 řecký Plán na podporu oživení a odolnosti „Hellas 2.0“ a na jeho realizaci z Fondu obnovy vyčlenila 30,5 mld. eur, z toho 17,8 mld. formou dotací a 12,7 mld. jako půjčky.

Plán zahrnuje čtyři okruhy projektů:

 • zelená transformace,
 • digitalizace,
 • podpora zaměstnanosti, profesní specializace a sociální koheze a
 • soukromé investice a transformace ekonomiky.

Nový prorůstový zákon je národním legislativním rámcem pro poskytování investičních pobídek v souladu s pravidly EU pro státní podpory a jako takový bude důležitým nástrojem také při financování projektů realizovaných v rámci plánu Hellas 2.0.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Prorůstový zákon se orientuje na podporu 13 kategorií investičních projektů:

 1. digitální a technologická transformace podniků,
 2. „zelená“ transformace – ekologická modernizace podniků,
 3. nové formy podnikání,
 4. spravedlivý oblastní rozvoj,
 5. výzkum a inovace,
 6. agropotravinářství – zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, rybolov,
 7. zpracovatelský průmysl – dodavatelský řetězec,
 8. proexportní orientace podniků,
 9. posílení investic do turistického ruchu,
 10. rozvoj alternativních forem turistického ruchu,
 11. velké investice,
 12. rozvoj evropského hodnotového řetězce,
 13. podpora „podnikání 360°“ – souhrn investičních projektů, které mají zásadní význam pro celé odvětví nebo národní ekonomiku jako celek.

Investoři mohou využít pobídky jako daňové úlevy, dotace části investice nebo splátek úvěru (leasingu) na pořízení strojního a jiného vybavení, dotace nákladů na vytvoření nových pracovních míst nebo financování podnikatelských rizik v souvislosti s tzv. „novým podnikáním“.

Všechny tyto formy lze využít jak samostatně tak je kombinovat, vždy v závislosti na celkové výši investice a velikosti podniku, do kterého investice směřuje. Specifické podmínky upraví jednotlivá rezortní ministerstva formou ministerských rozhodnutí.

Výše dotace dosahuje až 75 % hodnoty investice. Příjemce musí financovat zbývajících 25 % investičních nákladů z vlastního kapitálu nebo bankovních úvěrů. Minimální hodnota investice pro zahrnutí do režimu podpory je pro velké podniky 1 000 000 eur, pro střední 500 000 eur, pro malé 250 000 eur a pro velmi malé 100 000 eur.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Athénách (Řecko). Autorky: Martina Kapounová, ekonomická diplomatka, Jitka Chromcová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Řecko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme