Reformní plán obnovy Slovenska

Kvalitní dokument pro kvalitní diskusi, tak uvedl reformní plán obnovy Slovenska za více než 30 mld. eur ministr financí Eduard Heger. Materiál má být podkladem pro Plán obnovy, který mají  jednotlivé státy předkládat Evropské komisi od 15. října 2020 do 30. dubna 2021.

Ministr financí Eduard Heger představil 5. října 2020 materiál s názvem „Moderní a úspěšné Slovensko“, který má být jistým podkladem k Plánu obnovy, na který vyčlenuila Evropská komise pro Slovensko na léta 2021 až 2024 5,84 mld. eur.

Představený dokument obsahuje 8 hlavních oblastí, kde vláda hodlá iniciovat reformy – zdraví (5,1 mld. eur), trh práce (2,7 mld. eur), veřejné instituce a regulace (1,1 mld. eur), zelená ekonomika (15,7 mld. eur), věda, výzkum a inovace (2,5 mld. eur), digitalizace (500 mil. eur), vzdělávání (4,4 mld. eur) a fiskální reformy. Část z nich bude podle ministra po veřejné diskusi součástí Plánu obnovy. Dle ministra mohou tyto reformy zvýšit kvalitu života, nastolit spravedlnost, zvýšit vzdělanostní úroveň, zlepšit zdravotnictví a podnikatelské prostředí.

Materiál byl diskutován s profesními svazy, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Na jeho zpracování se následně podílel Institut finanční politiky, Útvar hodnoty za peníze a další experti. Cílem materiálu je otevřít kvalitní odbornou diskusi, jejíž  závěry by měly být hlavní osou konečného reformního plánu. Ten musí Slovensko odevzdat Evropské komisi ke schválení do 30. dubna 2021. Z aktuálně prezentovaných 8 kapitol se do konečné verze má podle ministra dostat 5–6 hlavních oblastí pro reformy.

Za prioritu v rámci Plánu obnovy ministr považuje vzdělávání propojené s inovacemi a fiskální reformy. Hlavním cílem fiskálních reforem je zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, proticyklické fiskální politiky a zvýšení daňové disciplíny. Nejvyšší prioritou je reforma penzijního systému. Z pohledu dlouhodobého ekonomického růstu je nezbytné uskutečnit daňovou reformu směřující ke zvýšení majetkových a environmentálních daní a ke snížení daní, které brzdí  hospodářský růst.

V oblasti zelené ekonomiky jsou klíčovými prioritami snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické efektivnosti a podílu obnovitelných zdrojů, přechod na oběhovou ekonomiku a udržitelná doprava.

V oblasti zaměstnanosti a sociální udržitelnosti dominují opatření na snížení dlouhodobé nezaměstnanosti. Reformy v oblasti vzdělávání se mají soustředit na kvalitu výuky, dostupnost a inkluzivnost.

V oblasti zdraví je vzhledem ke všeobecnému zaostávání nutné se zaměřit na celkový systém zdravotní péče.

Největší kritiku vůči zveřejněnému reformnímu plánu vznesla hlavní opoziční strana Smer-SD s předsedou R. Ficem a bývalým ministrem financí L. Kamenickým. Podle R. Fica předložený materiál  je důkazem  nepřipravenosti vlády na čerpání finančních zdrojů z EU. Vláda měla předložit  projekt na nápravu škod, které způsobila pandemie Covid-19 a nemá konkrétní plán. Tak dostává Slovensko do obrovského ohrožení. Podle R. Fica „změna  daňového systému, penzijního systému, ale ani miliarda pro Cikány nemá nic společné s pandemií“.

Podle  bývalého ministra hospodářství P. Žigy (strana Hlas-sociální demokracie) ministr financí Heger neví, o čem mluví a předložil materiál, který nikdo nechtěl. Naopak nepředložil to, co předložit měl. Na druhé straně Žiga uvítal, že návrh  je předložen k veřejné diskusi.

Plné znění reformního plánu obnovy Slovenska: Moderní a úspěšné Slovensko (PDF, 14 MB)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autorka: Hildegarda Horská, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Slovensko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme