Reformy v Británii podpoří od roku 2024 vinařský sektor

V květnu 2023 zahájila britská vláda veřejnou konzultaci k možným reformám v oblasti produkce i obchodu ve vinařském sektoru.

Na jejím základě byly stanoveny kroky, které mají vést k podpoře britského vinařského sektoru tak, aby došlo k nárůstu investic, produkce, obchodu a zaměstnanosti.

Ilustrační fotografie

Reformy, které by měly být implementovány postupně od roku 2024, budou spojeny se změnou původních pravidel EU, která si Británie dosud zachovává ve svém právním řádu. Změny budou zahrnovat odstranění předpisů pro obaly. Například dojde k vypuštění požadavku, aby některá šumivá vína měla fóliové uzávěry a houbovitý tvar zátek a budou zrušena pravidla týkající se tvarů lahví.

Britská vláda rovněž zruší požadavek, aby na etiketě dovážených vín byla uvedena adresa dovozce. Na etiketě bude nadále muset být uveden provozovatel potravinářského podniku (FBO) odpovědný za splnění všech zákonných požadavků, což je standardní požadavek pro potravinářské výrobky.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Další reformy poskytnou britským producentům větší svobodu při používání hybridních odrůd hroznů. To umožní pěstitelům vybrat si odrůdu, která jim nejlépe vyhovuje. Dále by mělo dojít ke zrušení zákazu míchání dovážených vín a zrušení omezení výroby a prodeje piquette (nápoj s nižším obsahem alkoholu, který se vyrábí oplachováním vedlejších produktů výroby vína, včetně slupek a stopek, vodou a kvašením tohoto oplachu).

Velká Británie je druhým největším dovozcem vína na světě podle hodnoty. Trh s vínem měl v roce 2022 objem více než 10 miliard liber. Prodej tichého, šumivého a alkoholizovaného vína prostřednictvím supermarketů, obchodů se smíšeným zbožím a specializovaných obchodů činil přibližně 7,6 miliardy liber, zatímco prodej prostřednictvím sektoru HORECA činil 3,5 miliardy liber.

Naopak domácí vinařství v Anglii a Walesu představují v porovnání s dovozem velmi malý segment. Dochází však k jeho podstatnému rozvoji. Zprávy o domácí produkci vína za rok 2022 uvádějí 36% nárůst produkce. Mezi lety 2017 a 2022 došlo také k 74% nárůstu plochy vinic v Británii (z 2257 ha na 3928 ha).

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme