Regionální rozvoj ve Velké Británii přináší šance pro české firmy

Hned několik britských měst a regionů vyhlásilo programy regionálního rozvoje (City Deals). Městské rozvojové dohody jsou uzavírané mezi vládou Jejího Veličenstva a městy či regiony Spojeného království a obsahují konkrétní projekty ekonomického rozvoje v dané oblasti. City Deals mohou přinést obchodní příležitosti pro české firmy.

Programy poskytují místním a regionálním samosprávám dodatečné pravomoci a finanční podporu s cílem vytvořit pracovní místa, urychlit ekonomický růst a vytvářet podpůrný systém pro soukromé investice.

Přehled City Deals:

Oblast řeky Tay (Skotsko)

City Deals ve městech Angus, Dundee, Perth & Kinross a severovýchodní oblast Fife. V rámci programu se zavazují vlády Velké Británie a Skotska investovat 150 milionů liber, a dalších 250 milionů plánují získat z privátního sektoru. Konkrétně bude vláda investovat např. 8,1 mil. GBP do letecké Akademie pro Skotsko, s cílem vytvořit specializované tréninkové programy v letectví.

V regionu je rovněž silný biomedicínský průmysl, zaměstnávající přes 4 tisíce lidí, v čele s firmami Axis Shield Diagnostics Ltd, ExScientia, Concept Life Sciences, a Vascular Flow Technologies Ltd. Program má za cíl posílit výzkumné kapacity a metody minimálně invazivních operací. Na podporu vydají vlády přes 25 mil. GBP, k nimž chtějí získat další investice ze soukromých zdrojů. Dále je plánována podpora firem/start-upů v oblasti biotechnologií a medicínské techniky a vzdělávání na vysoké škole Dundee & Angus College.

Region je domovem institutu James Huttona, hlavním centrem pro výzkum ječmene. Společně s Dundee University se pokusí institut vytvořit mezinárodní hub, jehož cílem bude co nejvíce projektů financovaných soukromých sektorem ve výzkumu ječmene a dalších přidružených oblastí. Dále budou podporovat „Advanced Plant Growth Centre (APGC)“, platformu rozvíjející inovativní technologii v růstu rostlin a tvorby systému, která umožní pěstovat ve Skotsku pěstovat rostliny, které se tam přirozeně nevyskytují. Vlády proinvestují za tímto cílem celkem 62 mil. GBP.

V rámci rozvoje kybernetiky, kybernetické bezpečnosti a digitálních forenzních služeb profinancují vlády celkem 11,7 mil. GBP na podporu současných programů na University of Abertay a vytvoření centra „Cyber Security Centre of Excellence“. Vznikne „Forensic Science Research Centres“, které se bude propojovat s firmami a start-upy v regionu za účelem komercializace vytvořených technologii.

Vláda alokuje 12 mil. GBP na vytvoření centra „National Manufacturing Institute for Scotland“, které má za cílem vytvořit ze Skotska lídra v rozvoji pokročilé výroby a vytvořit regionální centrum pro inovaci, zajišťovaní investic a výcvik pracujících. Tento program bude dále podporovaný z „Advanced Manufacturing Challenge Fund“.

K přípravě energetických úspor a v rámci dlouhodobé snahy o nízkouhlíkovou energetickou politiku se vlády zavazují proinvestovat přes 30 mil. liber do projektů University of St. Andrews.

Další částky poplynou do podpory testů technologie 5G, bezdrátového připojení a optických vláken.

Současně dopravní společnosti v regionu vyhodnocují možnosti budoucích železniční infrastruktury. Dále je zájem zlepšit parkovací kapacity a celkově zefektivnit dopravní řešení v regionu. V rámci rozvoje letecké dopravy poplyne 9,5 milionů GBP do modernizace letiště Dundee a jeho okolí.

North of Tyne (severovýchodní Anglie)

Roční investice 20 milionů GBP po dobu 30 let. Finance budou primárně směřovat do školství, konkrétně na zlepšení propojení univerzit, škol a dalších vzdělávacích institucí s potenciálními zaměstnavateli. Počítá se se zřízením „Institute of Technology“, který zvýší investice do technologií v regionu a bude pomáhat financovat podniky a kybernetické technologie.

V rámci infrastruktury se vytváří program na podporu rozvoje venkova. Půjde o bezdrátové technologie sítě 5G a rozvoj optických kabelů. V programu je také zahrnut rozvoj bydlení v regionu. Dále bude program zaměřen na podporou developerských projektů s cílem přílivu soukromých investic do regionu. V neposlední řadě se plánuje rozvoj udržitelné energetiky, a to formou zřízení hubu pro mořské větrné elektrárny.

Grimsby a okolí (oblast East Midlands)

V rámci investičního programu „South Humber Industrial Investment Programme“ v Grimsby proinvestuje rada města 23,6 mil. GBP do testování a vývoje decentralizovaných energetických řešení, expanze obnovitelných zdrojů energie a zlepšení infrastruktury v přístavu v Grimsby.

Město chce urychlit výstavbu bytů či jejich rekonstrukci, dále se podílet na rozvoji územního plánu a rozšíření obytné oblasti. Program počítá s investicemi 7,5 mil. GBP do nábřeží v Grimsby, kde by mělo vzniknout kulturní a veřejné centrum atraktivní i pro turisty. Skrze „town deal“ vlády kombinovaně proinvestují celkem 67 mil. GBP do výstavby domů a silnic a další městské infrastruktury.

West Midlands

Investice se budou ročně po dobu třiceti let pohybovat přes 36,5 mil. GBP. Mimo jiné se chystají projekty městské regenerace, ulehčení procesů stavebních povolení, podpora developerských projektů a zlepšení infrastruktury, zejména silnic a železničních stanic.

Edinburgh a jihovýchodní Skotsko

V rámci rozvoje umělé inteligence a datových věd se vlády rozhodly otevřít a financovat částkou ve výši 30 milionů liber centrum, které je součástí univerzity v Edinburghu. Centrum se otevřelo v říjnu 2018 a bude se specializovat na rozvoj oblasti a vzdělávání.

Jihozápadní Skotsko – Ayrshire

Vláda letos v lednu oznámila plán investovat 100 mil. liber. Úrovně financování konkrétních projektů budou potvrzeny v nadcházejících měsících a očekává se, že se zaměří na programy zaměstnatelnosti a dovedností, inovace, letectví a energetiky v Hunterstonu a Cumnocku, jakož i zásadní zlepšení digitální konektivity a regenerace. Vláda také zainvestuje 3,5 mil. liber do projektu HALO Kilmarnock, ambiciózního sanačního programu v bývalé továrně na výrobu lahví Diageo ve městě.

Další plánované investice:

Připravuje se rozvojová dohoda pro oblast Moray. Velšská vláda potvrdila investiční program pro severní Wales ve výši 120 milionů liber. Program bude rozvíjet oblasti nukleární energie, zlepší dopravní obslužnost, bude rozvíjet digitální firmy, transport, turistiku a digitální propojení a technologie. Vláda bude investovat 800 tisíc liber do centra pro rozvoj energetiky na univerzitě ve Swansea.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autoři: Aleš Opatrný, ekonomický diplomat; Tamara Slate Glässner, ekonomická diplomatka; Radek Kučera, stážista.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme