Regionálním výrobcům přispěje Liberecký kraj téměř milionem a půl

Bezmála milion a půl korun rozdělí Liberecký kraj v dotačním programu číslo 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. Peníze poputují k firmám i drobným podnikatelům napříč celým regionem. Záměr musí ještě posvětit krajské zastupitelstvo.

„Program je zaměřený na podporu regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních spotřebitelských vztahů, dále na osvětu a informovanost o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb. Jeho cílem je podpořit nejen jejich dostupnost na trhu, ale také zvýšit o nich povědomí,“ prohlásil Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ilustrační fotografie

Cíle, k jejichž naplnění dotace poslouží, jsou pestré. „Jsou mezi nimi například propagace a rozvoj výroby cideru, dovybavení tkalcovské dílny, sklářské workshopy, pořízení keramické pece, modernizace vybavení kovářské dílny, podpora regionálního pivovaru, ale třeba i popularizace tradičního a vymírajícího řemeslného oboru – uměleckého soustružení dřeva,“ přiblížil Ulvr.

Původně se v programu nacházel milion a čtyři sta tisíc korun. Vzhledem k úspoře peněz z vyúčtování předchozího období se částka navýšila na 1.452.812,46 korun. Sešlo se 64 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 2.530.413,13 korun, avšak čtyři bylo z formálních důvodů nutné vyřadit. Hodnocením tak prošlo 60 žádostí o dotaci v celkové výši 2.340.413,13 korun.

„I přes navýšení částky vyhrazené v programu není možné vzhledem k celkové výši požadované dotace, která překračuje dva miliony, podpořit všechny projekty,“ konstatoval Ulvr.

Ilustrační fotografie

Na základě výsledků hodnocení doporučil Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje podpořit 33 projektů, jejichž celková částka dotace činí 1.276.687 korun v plné výši. Zbývající částku, čili 176.119 korun, navrhl výbor poměrově rozdělit mezi dalších dvanáct žadatelů. „Patnáct projektů kvůli nedostatku peněz v daném programu a nízkému bodovému hodnocení nelze podpořit,“ sdělil Ulvr.

Řemeslné výrobky regionálních producentů od tradičních až po designové a inovativní lze nalézt přehledně na portálu Liberecký kraj sobě. Jde o místo, které nabízí informace zájemcům o regionální produkty, kreativní dílny nebo návštěvu rodinné farmy, stejně jako samotným producentům, obcím, městům, školám a jejich partnerským organizacím.

„Tato krajská služba není jen pouhou databází, ale neustále se rozvíjí a posouvá. Je místem, kde si každý vybere originální produkty a služby a kde současně noví i stávající výrobci dostávají podporu a prostor pro vlastní prezentaci,“ uzavřel Ulvr.

Redakčně upravená tisková zpráva Libereckého kraje

Doporučujeme