Registr rodinných podniků

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) spustila oficiální registraci rodinných firem a živností. Registrace probíhá na webu AMSP ČR od 1. března 2020!

V návaznosti na Usnesení vlády č. 330 ze dne 13. května 2019, kterým byla schválena definice rodinného podniku, připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) projekt Registrace rodinných podniků České republiky, který umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, a to od 1. dubna 2020.

Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad s požadavky Definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků České republiky, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a ČMZRB. Žádosti o registraci mohou být podávány počínaje 1. březnem 2020. Po schválení registrace je následně firma zařazena do veřejně přístupného registru.

Vyhledávání v databázi registrovaných rodinných firem a živností

Registrace rodinných podniků na stránkách AMSP ČR

Chcete se k registru příště dostat rychle a bez nutnosti vyhledávání?
Zadejte do adresního řádku prohlížeče slovo „registr“ tj. www.businessinfo.cz/registr