Regulace podnikatelů je nezbytná, musí však mít své meze

Nedávno proběhla médii kauza obvinění z neoprávněného podnikání muže z Prostějova. Ve zkratce: živnostník přehlédl formalitu a mimo údržby i montoval, za což jej stíhá kriminálka. Bylo by jistě nepatřičné se bez detailních znalostí skutkového stavu k celé kauze konkrétně vyjadřovat. Nicméně i tento případ může ukazovat na problémy byrokracie v naší zemi.Regulace v oblasti podnikání je jistě nezbytná. Přesto by míra regulace neměla být na škodu podnikání samotnému. Hospodářská komora České republiky se dlouhodobě vymezuje proti nepřiměřenému a svévolnému uplatňování diskrece orgánů moci výkonné a soustavně hájí zájmy podnikatelů – a to bez rozdílu, ať již se jedná o velkopodnikatele, či drobné živnostníky. Současně si je Komora plně vědoma významu optimálního nastavení regulace podnikání a této oblasti se intenzivně věnuje.

Přece jen jsou to právě podnikatelé, kteří vytvářejí hodnoty. Malí a střední podnikatelé jsou všeobecně považováni za hnací motor ekonomiky. Podnikají na vlastní účet a odpovědnost. Sami se starají o své záležitosti. Jen namátkou: pronájem prostorů k podnikání, koupě vybavení, licence softwaru, energie, školení, vzdělávání, kurzy. Připočtěme nespočet dalších povinností a administrace, mají-li zaměstnance. Sami si shánějí práci a jednají s klientelou. S klientelou, o kterou se musejí pečlivě starat, jinak o ni přijdou.

Poslance inspiroval PES Hospodářské komory

Sněmovna schválila, že součástí každého návrhu nového zákona bude seznam povinností, které přináší. Seznam ve formě tabulky má obsahovat i přehled sankcí hrozících při jejich neplnění a přehled rušených povinností. Cílem je, aby se lidé včetně podnikatelů snadněji orientovali v právních předpisech. Tabulka bude přílohou zákona podobně jako třeba důvodová zpráva.

Hlídací PES

Jistě, činnost podnikatelů je nutné regulovat. Ovšem současně jim nelze házet klacky pod nohy, šikanovat je hrozbou drakonických pokut za malichernosti nebo excesivní byrokracií. Byrokracií z nepřehledného a zapleveleného právního řádu, ve kterém se většinou nelze bez vynaložení značných prostředků časových a finančních vyznat. A kdy má poté takový podnikatel dělat svou práci? Je v zájmu celé společnosti, aby se tito lidé věnovali převážně své vlastní činnosti.

Právě proto Hospodářská komora České republiky vyvinula unikátní Právní elektronický systém (PES), který je službou podnikatelům, protože může být jejich účinným nástrojem v boji proti přebujelé administrativě. PES umožňuje podnikatelům vyznat se ve složitém systému povinností, které jsou jim ukládány a následně kontrolovány, vymáhány a sankcionovány orgány veřejné moci. Tato služba zprostředkovává přehled povinností, které tak mohou podnikatelé řádně a včas splnit. To vše na jednom místě, přehledně, online a bez zbytečného papírování.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Zdeněk Neužil

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme