Rekordní čísla: V Česku vzniká i zaniká stále více firem

Češi se stále častěji vrhají do podnikání. V roce 2018 vzniklo v ČR 31 634 firem, což je druhý nejvyšší počet v historii. Loňský rok byl ale i ve znamení jednoho negativního rekordu – nejvíc obchodních společností za dobu existence samostatné České republiky zaniklo, celkem 13 328.Celkem tak v České republice v uplynulém roce přibylo 18 306 akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních a veřejných obchodních společností či družstev. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Čistý přírůstek obchodních společností (OS) se kvůli vysokému počtu zaniklých podniků meziročně snížil o 2 064 a zároveň byl vůbec nejnižší za posledních pět let. Apetit Čechů k podnikání se ale nejen díky ekonomickému růstu nesnižuje.

„Počet nově vzniklých obchodních společností se po většinu roku držel poblíž historických maxim, což souvisí s pokračujícím růstem českého hospodářství v roce 2018 a celkovým optimismem, který v souvislosti s ekonomickou situací ve společnosti převládal,“ upřesňuje analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

„Meziroční pokles počtu nových společností je částečně ovlivněn situací v prvním čtvrtletí roku 2017. Tehdy v reakci na pokračující zavádění elektronické evidence tržeb vzniklo nadprůměrné množství firem. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2018 zahájilo svou činnost o 1 239 společností méně než v prvním čtvrtletí 2017, v dalších třech čtvrtletích roku 2018 již vznikalo více společností než v roce 2017,“ prozrazuje.

V uplynulém roce rovněž pokračoval trend postupného růstu zaniklých obchodních společností, přičemž jejich počet dosáhl nového maxima v historii samostatné České republiky. „Postupný nárůst zaniklých obchodních společností je přirozeným jevem, který souvisí i se stále se zvyšujícím celkovým počtem podniků v České republice. Těch už je nyní více než půl milionu,“ doplňuje analytička.

Statistiky určuje metropole

V roce 2018 vzniklo i zaniklo nejvíce společností v Praze (14 812) a v krajích s velkými regionálními centry (Brnem a Ostravou). V Jihomoravském kraji proto vzniklo 3 853 společností, v Moravskoslezském kraji 2 502 a ve Středních Čechách 2 273 OS. Podobně tomu bylo také v případě zániků firem. V Praze zaniklo 7 011 OS, v Jihomoravském kraji 1 235 podniků a v Moravskoslezském kraji 983 OS.

V roce 2018 bylo evidováno nejvíce nových obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, a to 8 194. Následoval obchod s 4 834 novými podniky a nakládání s nemovitostmi, kde vzniklo 4 244 firem. Nejvíce společností zaniklo v obchodu (4 644), v sektoru nakládání s nemovitostmi (2 730) a v oblasti vědeckých a technických činností (1 456).

I loni pokračoval trend z minulých let, kdy nejrychleji přibývalo společností ve specializovaných oborech. V profesních, vědeckých a technických činnostech připadalo v roce 2018 každých 10 zaniklých společností 56 nových. Následovaly informační a komunikační činnosti, kde šlo o 42 nových společností na každých 10 zaniklých, a ubytování a stravování. V odvětví obchodu se jejich počet nezměnil.

V roce 2018 se dále snížil podíl bankrotů na zánicích obchodních společností. Poprvé od účinnosti stávajícího insolvenčního zákona, tedy od roku 2008, klesl pod 5 procent. Ještě v roce 2014 přitom tvořily bankroty více než pětinu všech zániků obchodních společností, v roce 2016 to byla desetina.

• Témata: Konkurenceschopnost
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme