Rekordní inflace v Libanonu a další aktuality ze sektoru zemědělství

Podle publikované studie Světové banky se Libanon umístil v 1. kvartálu roku 2023 na vrcholu seznamu zemí s nejvyšší mírou inflace cen potravin na světě s nominální inflací cen potravin dosahujících 352 %.

Pořadí dalších zemí je následující: Venezuela (158 %), Argentina (110 %), Zimbabwe (102 %), Turecko (53,92 %), Pákistán (48 %), Polsko (24 %), Česká republika (23,5 %), Německo (21,2 %) a Švédsko (19 %).

Ilustrační fotografie

Libanon také zaznamenal nejvyšší nárůst cen potravin za sledované období od konce února 2022 do konce února 2023, a to o 261 %.

ExportMag.cz: Namíchat si müsli po svém? „Zábavné pochoutky“ firmy Mixit uspěly i ve světě

Dovozy zemědělské produkce z Egypta silně znepokojují libanonské farmáře

Silné protesty vyvolala zásilka vodních melounů pocházejících z Egypta. Místní farmáři upozorňují, že i přes skutečnost přijetí zásilky vodních melounů v přístavu Bejrút začátkem května tohoto roku, a následném uvolnění do volného prodeje, byl tento akt v rozporu s ujednáním mezi Libanonem a Egyptem, které stanoví, že maximální lhůta pro dovoz vodních melounů z Egypta do Libanonu je datum 30. dubna.

Důvodem protestů je skutečnost, že cenově nemohou místní farmáři s libanonskou produkcí konkurovat egyptským dovozům, které jsou výrazně levnější. Otázkou je, zda Egypt nedodává za tzv. dumpingové ceny v důsledku egyptské nadprodukce.

Obdobná situace vznikla v dubnu ohledně dovozu egyptských brambor, které byly také v Libanonu přijaty po ujednané lhůtě pro dovoz, která je u dovozu brambor stanovena na krajní termín 27. března. Jednalo se celkem o 6 000 tun egyptských brambor, které byly, navzdory místním farmářům, propuštěny do volného prodeje.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: MF Libanonu, Agrární komora Libanonu

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme