Rekreační prodej cannabis v Marylandu v USA přináší vysoké tržby

Marylandské zemědělství má novou cash crop – konopí. Prodej a užívání rekreačního cannabis byl legalizován k 1. 7. a první den legálního prodeje přinesl tržby přes 4,5 milionu dolarů.

Maryland Cannabis Administration předpokládá, že během prvního roku legalizace dosáhne trh objemu 600 milionů dolarů a následně se má stabilizovat v hodnotách ročních tržeb nad 1 miliardu dolarů.

Ilustrační fotografie

Při současné 9% sazbě daně (stejně jako na alkohol) by stát první rok získal 54 milionů dolarů na pokrytí nákladů na státní dohled, financování komunitních reinvestic, iniciativ v oblasti veřejného zdraví a rozdělení příjmů mezi okrsky a samosprávy.

Stát Maryland s 6 miliony obyvatel má přes 100 registrovaných prodejen konopí. Očekává se, že větší část celoživotních uživatelů opustí nelegální trh a zásadní porci příjmů pro sektor mají tvořit také zákazníci ze států Virginie a Pensylvánie, které nemají rekreační trh legalizován.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Část licencí k prodeji je vyhrazena pro „sociálně citlivé žadatele“ – žadatele z oblastí, které jsou neúměrně postiženy kriminálními aspekty produkce, prodeje a užívání konopí. Stát operuje také s programem na podporu půjček pro konopný průmysl – podpoří půjčky ve výši až 500 000 USD pro nové prodejny a 1 milion dolarů pro zpracovatele a pěstitele, pokud je majitel „sociálně citlivý žadatel“.

Voliči o legalizaci rozhodli v referendu v listopadu 2022 a zákonodárci se již v dubnu dohodli na legislativním rámci. Částečně se mohli opřít o existující legislativu k léčebnému konopí, které bylo legalizováno v roce 2014.

Rekreační použití konopí je legální ve 25 státech USA. Vzhledem k tomu, že rozšiřování legalizace na lékařské i rekreační použití připravují další státy, očekává se další růst trhu. Celý trh s konopím v USA, tedy včetně toho pro farmacii, kosmetiku či potravinářství, měl v roce 2022 hodnotu 13,2 miliardy USD a očekává se, že v letech 2023–2030 poroste složenou roční mírou růstu (CAGR) o 14,2 %. Největší podíl na trhu, 65,5 %, měl v roce 2022 segment CBD.

K růstu přispívají také změny přístupu na federální úrovni, kdy Agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v poslední době schválila používání několika léčivých přípravků na bázi konopí.

Sektor konopí, ačkoliv je vysoce konkurenční, představuje ve Spojených státech pro české firmy příležitost v oblasti technologie produkce i zpracování. Zatímco český trh s konopím má stále svá omezení vzhledem k legislativě a regulacím, zapojení do zahraničního trhu může přinést nové obchodní příležitosti a v konečném důsledku přispět k rozvoji sektoru konopí také v ČR.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme